Nieuws & Evenementen

Aanvraag Omgevingsvergunning is volledig en ontvankelijk verklaard

ISVAG neemt kennis van de “volledig en ontvankelijk” verklaring door de Vlaamse administratie van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Met die beslissing geeft de Vlaamse administratie aan dat de vergunningsprocedure die in principe 180 dagen loopt, ook echt van start kan gaan.

ISVAG heeft op 30 september jongstleden de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk ingediend via het omgevingsloket. Dat is een eerste, puur administratieve stap in een lang vergunningstraject. Het is geen uitspraak over de grond van het ISVAG dossier. Met de volledig en ontvankelijk verklaring kan eerstdaags ook het openbaar onderzoek starten. Daarna volgt de adviesronde door de verschillende administraties.

De uiteindelijke beslissing over de omgevingsvergunning is de bevoegdheid van Vlaams Minister voor Omgeving Zuhal Demir: zij zal oordelen over de vergunning voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk.

ISVAG gelooft in de toekomstplannen en in de verdere vergunningsprocedure en kijkt de beslissing van Minister van Omgeving Zuhal Demir over de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk met vertrouwen tegemoet.