ISVAG recupereert energie uit afval

Stroom uit afval, ideaal

Waar afval verbrand wordt, komt er - nogal logisch - heel veel warmte vrij. Zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Warmte kun je tenslotte heel goed benutten om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier sla je twee vliegen in een klap: en je bent van het afval af en je krijgt er stroom bij die je anders niet zou hebben. Stroom uit afval mag je ook groene stroom noemen, net als stroom die gewonnen wordt uit hernieuwbare energiebronnen als zon, wind, water, biogas of biomassa. Bij ISVAG gebruiken we hiervoor een even slimme als betrouwbare en schone technologie. Als we afval verbranden, wordt de warmte die daarbij vrij komt door een aparte ketel geleid. Daarin wordt stoom geproduceerd. Deze stoom drijft een turbine aan, die gekoppeld is aan een zogenaamde alternator. En deze alternator produceert elektrische energie en niet zo weinig ook: het levert genoeg stroom op om meer dan 20.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van elektriciteit. Bovendien scheelt het ook nog eens heel wat aan brandstofkosten. Als je dezelfde hoeveelheid energie zou produceren in een gewone elektriciteitscentrale heb je liefst 30.000 ton steenkool of 18.000 ton aardolie nodig.