Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG vraagt hervergunning van de huidige installatie aan

  ISVAG heeft een milieuvergunning voor de eindverwerking van huishoudelijk afval  tot november 2020. Om de verwerking van het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van de meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio ook na november 2020 te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk om voor de bestaande installatie een omgevingsvergunning aan te vragen.

 2. Openbaar onderzoek hervergunning ISVAG loopt tot 10 maart 2018

  ISVAG heeft bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, voor de verdere exploitatie van de huidige afvalverwerkingsinstallatie (hernieuwing huidige vergunning), en voor stedenbouwkundige handelingen, m.n. het aanleggen van een warmtenet. Over de aanvraag loopt een openbaar onderzoek, van 8 februari 2018 tot 10 maart 2018.

 3. Ovenlijn 1 stilgelegd voor korte onderhoudsbeurt

  Ovenlijn 1 van ISVAG is vanochtend op een gecontroleerde manier stilgelegd voor een kort technisch onderhoud. De technische onderhoudsbeurt zal vermoedelijk morgen al afgerond zijn, waarna ovenlijn 1 opnieuw wordt opgestart.

 4. Week van de Afvalophaler komt eraan!

  Mooi nieuws: de Week van de Afvalophaler is in aantocht, de jaarlijkse hoffelijkheidscampagne van VVSG en Interafval die dit jaar op 20 november van start gaat. Tijdens de 'Week van de afvalophaler' willen we in gans Vlaanderen een 'bloemetje' gooien naar de afvalophalers en de parkbeheerders van de recyclageparken.

 5. ISVAG investeert in schone technologie

  ISVAG blijft verder investeren in propere technologie: in de huidige afvalenergiecentrale van ISVAG is sinds kort een LUVO of luchtvoorverwarmer geïnstalleerd. 

  De LUVO-installatie wordt gebruikt om de lucht voor te verwarmen, en zo het afval sneller te drogen voor de verwerking ervan. 

 6. Veel enthousiasme en interesse voor ISVAG Buren-infomoment!

  Er was veel enthousiasme en interesse voor het Buren-infomoment van ISVAG van zaterdag 14 oktober! Ruim 130 buurtbewoners uit Wilrijk, Aartselaar en Schelle bespraken samen met experts uit binnen- en buitenland de Toekomstplannen voor de bouw van een afvalenergiecentrale bij ISVAG. En de scouts van Aartselaar zorgden voor gezelligheid: dank aan alle aanwezige buurtbewoners! 

 7. ISVAG bouwt aan de toekomst!

  ISVAG bouwt aan de toekomst: ISVAG plant de bouw van een nieuwe hoogtechnologische afvalenergiecentrale, met de laagste emissies en een maximale energieproductie. Die plannen werden in oktober 2016 bekend gemaakt, maar waar staat ISVAG één jaar later? Wel, het Milieu Effecten Rapport is bijna afgerond, en de eerste beelden van het architectuurontwerp zijn sinds vandaag bekend!

 8. ISVAG organiseert buren-infomoment

  ISVAG bouwt aan de toekomst. ISVAG bouwt een nieuwe hoogtechnologische installatie, met de allerlaagste emissies en een maximale energieproductie. Op zaterdag 14 oktober, van 11:00 tot 13:00 uur, organiseert ISVAG een buren-infomoment over de nieuwe afvalenergiecentrale, met toelichting door ISVAG medewerkers en externe deskundigen.

 9. ISVAG stilgelegd voor geplande onderhoudswerken

  Regelmatig leggen we één van de ovenlijnen helemaal stil voor een grondige onderhoudsbeurt: de shutdown. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen.

  Op zo'n moment heerst bij ISVAG heel wat drukte, omdat naast onze eigen mensen ook externe bedrijven in de weer zijn om het stil liggen van de installatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en zo kort mogelijk te houden. Door deze geregelde check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Momenteel vindt het geplande onderhoud plaats van onze installatie. Nadat in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september het laatste restafval in de oven werd ingebracht, hebben we de installatie stilgelegd.

  Voor ovenlijn 2 voorzien we de gangbare onderhoudswerken met o.a. de vervanging van een gedeelte vuurvaste betegeling die versleten is. Vermoedelijk kan ovenlijn 2 op woensdag 27 september opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55. 

   

Pages