Nieuws & Evenementen

 1. Aanvraag Omgevingsvergunning is volledig en ontvankelijk verklaard

  ISVAG neemt kennis van de “volledig en ontvankelijk” verklaring door de Vlaamse administratie van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Met die beslissing geeft de Vlaamse administratie aan dat de vergunningsprocedure die in principe 180 dagen loopt, ook echt van start kan gaan.

 2. ISVAG Ondernemingsplan 2019-2024

  We leven in een tijd vol uitdagingen, veranderingen en hoop. Milieu, klimaat en energie hebben nooit meer aandacht gekregen in de publieke gesprekken als vandaag. Als afvalenergiecentrale heeft ISVAG haar eigen rol in dit groot maatschappelijk debat te spelen. ISVAG is een deel van de oplossing: al jaren zorgen we voor een veilig beheer van het huishoudelijk restafval uit de Antwerpse regio en zijn we een betrouwbare partner voor onze aandeelhouders. Doen wat we doen, volstaat echter niet om aan de maatschappelijke uitdagingen een antwoord te bieden. De keuze om te investeren in een nieuwe state-of-the-art installatie en warmtenetten drukt onze ambitie uit voor de toekomst: nog minder uitstoot en nog meer duurzame energie. Het ondernemingsplan geeft onze plannen weer voor de periode 2019-2024. 

 3. Overzicht studies en adviezen ISVAG

  Wetenschappelijke studies en technologische vooruitgang hebben de voorbije jaren steeds centraal gestaan in het beleid en de keuze van ISVAG om te investeren in de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale en de aanleg van een warmtenet. ISVAG kijkt vooruit en wil investeren in baanbrekende technologie en infrastructuur. Partnerschappen met universiteiten en wetenschappelijke studiecentra in binnen- en buitenland scherpen de kennis binnen ISVAG zowel aan: innovatie en wetenschappelijke vooruitgang blijven ook in de toekomst centraal staan in het streven naar de best mogelijke manier om het restafval van meer dan 1 miljoen burgers om te zetten in duurzame energie. U vindt hier een overzicht van de wetenschappelijke studies die de jongste jaren in opdracht van ISVAG zijn uitgevoerd.

 4. Werken warmtenet Terbekehof zijn vergund: oproep MINA-raad Aartselaar misleidend en onjuist

  ISVAG neemt kennis van de oproep van de Milieuraad van Aartselaar (MINA) “om met zoveel mogelijk mensen” klacht in te dienen tegen de werken aan het warmtenet op het industrieterrein Terbekehof in Wilrijk. De oproep is misleidend en onjuist: de werken op het industrieterrein Terbekehof zijn administratief wél vergund – inclusief de werken aan het warmtenet aldaar. Intussen is de Milieuinspectie ter plaatse geweest: die heeft geen inbreuken op de vergunning vastgesteld en moest dus geen maatregel tot handhaving treffen, om de werken stop te zetten. 

 5. ISVAG blikt terug op geslaagde Burendag!

  ISVAG kan terugblikken op een erg geslaagde Burendag 2019 – die vond plaats op zaterdag 16 november, van 9 tot 14u. Haast 270 bezoekers brachten een bezoek aan ISVAG – voor een infomoment rond de bouw van de nieuwe installatie en de aanleg van het Warmtenet. De Burendag kadert in de algemene communicatiedoelstellingen van ISVAG: open en transparant communiceren met alle stakeholders, ook en vooral de onmiddellijke buurt.

 6. Bedrijfsbrand bij ISVAG: incident snel onder controle

  Vanmiddag is een brand ontstaan in het shredderdeel van afvalenergiecentrale ISVAG in Wilrijk. De hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Het bedrijf werd meteen ontruimd en niemand van de aanwezige personeelsleden raakte gewond.

 7. Aanleg warmtenet Terbekehof zit op snelheid

  De aanleg van het warmtenet op het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk zit op snelheid. Het warmtenet en de riolering zijn afgewerkt tot aan de Fotografielaan. Momenteel liggen er nog enkele putten open ter inspectie. Binnenkort voorziet de aannemer ook hier de fundering van de rijbaan. Ook op de site van ISVAG schieten de werken aardig op!

 8. ISVAG zet graag mee schouders onder Klimaatplan 2030

  ISVAG is verheugd dat ook de stad Antwerpen volop werk maakt van het Klimaatplan 2030. Antwerpen spreekt de ambitie uit om de CO2 uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen, en ISVAG wil graag mee de schouders zetten onder het nieuwe klimaatplan. Vandaag met de aanleg van het warmtenet in industrieterrein Terbekehof (Wilrijk), morgen met de nieuwe afvalenergiecentrale en de verdere uitrol van het warmtenet. 

Pages