Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG organiseert buren-infomoment

  ISVAG bouwt aan de toekomst. ISVAG bouwt een nieuwe hoogtechnologische installatie, met de allerlaagste emissies en een maximale energieproductie. Op zaterdag 14 oktober, van 11:00 tot 13:00 uur, organiseert ISVAG een buren-infomoment over de nieuwe afvalenergiecentrale, met toelichting door ISVAG medewerkers en externe deskundigen.

 2. ISVAG stilgelegd voor geplande onderhoudswerken

  Regelmatig leggen we één van de ovenlijnen helemaal stil voor een grondige onderhoudsbeurt: de shutdown. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen.

  Op zo'n moment heerst bij ISVAG heel wat drukte, omdat naast onze eigen mensen ook externe bedrijven in de weer zijn om het stil liggen van de installatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en zo kort mogelijk te houden. Door deze geregelde check-ups verkeert ISVAG permanent in een uitstekende conditie.

  Momenteel vindt het geplande onderhoud plaats van onze installatie. Nadat in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september het laatste restafval in de oven werd ingebracht, hebben we de installatie stilgelegd.

  Voor ovenlijn 2 voorzien we de gangbare onderhoudswerken met o.a. de vervanging van een gedeelte vuurvaste betegeling die versleten is. Vermoedelijk kan ovenlijn 2 op woensdag 27 september opnieuw worden opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ISVAG kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55. 

   

 3. ISVAG ondertekent internationaal samenwerkingsovereenkomst in Israël

  De intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking ISVAG heeft tijdens een economische missie van de Stad Antwerpen in Israel een samenwerkingsakkoord ondertekend met de Israëlische intercommunale DRAT (intercommunale voor DAN-regio, 30 gemeenten in de regio Tel Aviv) en met de International Solid Waste Association (ISWA). Ze stappen ook samen in een ambitieus internationaal programma om de vijftig meest vervuilde dump sites in de wereld op te ruimen.

 4. PERSBERICHT INTERAFVAL

  Een artikel in Het Nieuwsblad op 4 augustus 2017 stelt dat Vlaamse gemeenten die een afvalverbrandingsinstallatie hebben, minder moeite doen om afval te sorteren. Volgens Interafval, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en alle Vlaamse afvalintercommunales, is er geen een-op-een relatie tussen beiden. Gemeenten hebben er bovendien geen baat bij om minder moeite te doen om afval te sorteren omdat afval verbranden geld kost. Interafval publiceerde dan ook een persbericht om een en ander te duiden. Het volledige bericht is te lezen op de website van Interafval.

   

 5. STADSIMKER OOGST EERSTE ISVAG-HONING

  Sinds enige tijd heeft ISVAG er zo’n 280.000 zeer ijverige werknemers bij. Dankzij een samenwerking met de Stadsimker staan op het ISVAG terrein 4 bijenkasten met elk iets meer dan 70.000 bijen. Twee keer per jaar kan uit de kasten honing geoogst worden: een eerste keer eind mei en een tweede keer begin augustus. Enkele weken geleden werden de ISVAG kasten geïnspecteerd en goed bevonden om te oogsten. Alles samen werd uit de 4 kasten maar liefst 130 kg overheerlijke honing gehaald.

 6. ISVAG team rijdt 1000 kilometer voor KOTK

  Proficiat voor ISVAG medewerkers Eddy, Johan, Wouter, Willem, Olivier, Geert, Joos en Daan, die - aangemoedigd door hun collega's - de hitte trotseerden en al fietsend samen 1000 kilometer aflegden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Deze deelname levert drie keer winst op: al fietsend werken we aan onze conditie, tegelijk is het een heel leuke teambuilding, én bovenal steunen we op die manier een goed doel. We kijken na al uit naar de volgende editie!

 7. ISVAG publiceert jaarverslag 2016

  Zoals elk jaar hebben we opnieuw een jaarverslag gepubliceerd onder de vorm van een magazine. U vindt hierin een overzicht van onze resultaten en belangrijkste mijlpalen uit het afgelopen jaar, geïllustreerd met een aantal sprekende foto’s en infografieken. U kan ons jaarverslag hier downloaden.

 8. Minister Tommelein geeft startschot voor bouw warmtecentrale Nieuw Zuid

  Minister Bart Tommelein gaf op donderdag 27 april het officiële startschot voor de bouw van een grote gascentrale die de wijk Nieuw-Zuid zal voorzien van warmte. Het water zal via een breedvertakt buizensysteem naar 2.500 appartementen gevoerd worden, die het zullen gebruiken voor hun verwarming en sanitair warm water. Op termijn, in een tweede fase, zal het warmtenet ook gevoed worden door de nieuwe afvalenergiecentrale die ISVAG wil bouwen. Die zal elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen of warmte leveren aan een equivalent van 40.000 woningen. Hierdoor zullen heel wat CO2 en andere emissies van kleine individuele chauffageketels en warmwaterboilers vermeden kunnen worden. De reportage over de nieuwe gasboiler in het 19u journaal op één kan u hier herbekijken.

 9. Voorzitter Philip Heylen spreekt jaarcongres Nederlandse federatie NVRD toe

  Op 19 mei 2017 is ISVAG voorzitter Philip Heylen in Maastricht te gast op het jaarcongres van de NVRD, de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement. Thema van het congres is Grenzeloos Samenwerken. Het volledige programma van het congres vind je hier. Olaf Prinsen, de directeur van de NVRD geeft in een filmpje tekst en uitleg bij het congres en waarom hij Philip Heylen uitnodigde als spreker.

 10. Technisch- en Niet-Technisch Rapport 2016

  Gewoontegetrouw brengt ISVAG in een technisch en niet-technisch rapport opnieuw verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar (klik op de rapporten om ze te downloaden). Voor opmerkingen of meer info over deze verslagen, kan u contact opnemen op tel. 03/877 28 55 of via info@isvag.be.

Pages