Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG publiceert jaarverslag 2016

  Zoals elk jaar hebben we opnieuw een jaarverslag gepubliceerd onder de vorm van een magazine. U vindt hierin een overzicht van onze resultaten en belangrijkste mijlpalen uit het afgelopen jaar, geïllustreerd met een aantal sprekende foto’s en infografieken. U kan ons jaarverslag hier downloaden.

 2. Minister Tommelein geeft startschot voor bouw warmtecentrale Nieuw Zuid

  Minister Bart Tommelein gaf op donderdag 27 april het officiële startschot voor de bouw van een grote gascentrale die de wijk Nieuw-Zuid zal voorzien van warmte. Het water zal via een breedvertakt buizensysteem naar 2.500 appartementen gevoerd worden, die het zullen gebruiken voor hun verwarming en sanitair warm water. Op termijn, in een tweede fase, zal het warmtenet ook gevoed worden door de nieuwe afvalenergiecentrale die ISVAG wil bouwen. Die zal elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen of warmte leveren aan een equivalent van 40.000 woningen. Hierdoor zullen heel wat CO2 en andere emissies van kleine individuele chauffageketels en warmwaterboilers vermeden kunnen worden. De reportage over de nieuwe gasboiler in het 19u journaal op één kan u hier herbekijken.

 3. Voorzitter Philip Heylen spreekt jaarcongres Nederlandse federatie NVRD toe

  Op 19 mei 2017 is ISVAG voorzitter Philip Heylen in Maastricht te gast op het jaarcongres van de NVRD, de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement. Thema van het congres is Grenzeloos Samenwerken. Het volledige programma van het congres vind je hier. Olaf Prinsen, de directeur van de NVRD geeft in een filmpje tekst en uitleg bij het congres en waarom hij Philip Heylen uitnodigde als spreker.

 4. Technisch- en Niet-Technisch Rapport 2016

  Gewoontegetrouw brengt ISVAG in een technisch en niet-technisch rapport opnieuw verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar (klik op de rapporten om ze te downloaden). Voor opmerkingen of meer info over deze verslagen, kan u contact opnemen op tel. 03/877 28 55 of via info@isvag.be.

 5. Staatsbezoek Kopenhagen: ISVAG sluit samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling know-how met Deense partners

  Kopenhagen, 29 maart 2017 - Tijdens het officiële staatsbezoek aan Kopenhagen ondertekende ISVAG gisteren samenwerkingsakkoorden met 3 verschillende Deense partners: Ramboll, DBDH en ARC. Samen willen ze know-how uitwisselen met betrekking tot het inzetten van energie uit restafval bij de uitrol van warmtenetten. De intercommunale ISVAG maakte recent de plannen bekend om een gloednieuwe afvalenergiecentrale te bouwen in Antwerpen. Die zal niet alleen elektriciteit produceren, maar ook warmte leveren. Hierdoor zal een impuls gegeven worden aan de uitbouw van een nieuw warmtenet voor de Antwerpse regio. De Scandinavische landen hebben op het vlak van warmtenetten een heuse traditie. Het is voor ISVAG dan bijzonder interessant om know-how hierover met Deense experten te kunnen uitwisselen.

   

 6. ISVAG stilgelegd voor geplande onderhoudswerken

  Momenteel vindt het geplande onderhoud plaats van onze twee installatie. Nadat in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart het laatste restafval in de oven werd ingebracht, hebben we de installatie stilgelegd.

  Voor ovenlijn 1 voorzien we de gangbare onderhoudswerken met o.a. de vervanging van een gedeelte vuurvaste betegeling die versleten is. Vermoedelijk kan lijn 1 op zondag 26 maart, of ten laatste in de dagen daarop, opnieuw worden opgestart.

  Ook ovenlijn 2 werd stilgelegd omdat we de installatie voor een aantal onderhoudswerken volledig uit bedrijf moeten nemen. Die werken duren niet zo lang, waardoor lijn 2 wellicht op dinsdagavond 14 of woensdag 15 maart opnieuw wordt opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ons bedrijf kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 7. Minister Muyters bezoekt ISVAG

  Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport Philippe Muyters was te gast op ISVAG voor een werkbezoek. Voorzitter Philip Heylen stelde samen met ondervoorzitter Kristof Bossuyt en directeur Kristel Moulaert het project van de nieuwe afvalenergiecentrale aan de minister voor. De minister had in het bijzonder belangstelling voor de plannen om een warmtenet te ontwikkelen, waar bedrijven en woningen in de regio kunnen op aansluiten. Hierdoor zullen heel wat fossiele brandstoffen kunnen bespaard worden en bijgevolg een pak emissies vermeden worden.

 8. Gouverneur Cathy Berx: "Antwerpen, omarm de warmte"

  In een redevoering die ook op haar website gepubliceerd werd, roept gouverneur Cathy Berx op om meer en beter gebruik te maken van restwarmte. Ook ISVAG komt in de redevoering ter sprake:

  "Verbrandingsovens moeten geregeld een nieuwe milieuvergunning aanvragen. Maak afspraken over het gebruik van de enorme hoeveelheden restwarmte die vrijkomen. Maak afspraken over de inplanting van nieuwe ovens: niet meer al te ver weg van stad, wijk of industrie maar net daar waar ze warmte kunnen leveren. Zo’n voorwaarde kan na afweging van alle relevante elementen, een vergunningsvoorwaarde worden.

  De vergunning van de intercommunale vereniging ISVAG voor de bestaande verbrandingsoven in Wilrijk loopt af in 2020. De nieuwe wordt allicht op dezelfde locatie gebouwd met als bijkomend doel restwarmte aan te leveren aan het bedrijventerrein Terbekehof. In de toekomst kunnen ook andere warmteklanten aangekoppeld worden op deze centrale. Dat hier effectief restwarmtekansen gegrepen worden, dat is uitstekend."

  De volledige tekst is terug te vinden op de website van de gouverneur.

Pages