Nieuws & Evenementen

ISVAG ZET 2012 IN MET NIEUWE DIRECTEUR, NIEUWE WEBSITE EN NIEUWE VIDEO

Op 1 februari 2012 nam Kristel Moulaert officieel haar functie op als nieuwe directeur van ISVAG. Ze treedt in de voetsporen van Walter Ex, die bijna 30 jaar aan het hoofd stond van het bedrijf. In de komende maanden zal Walter zijn opvolgster nog met raad en daad bijstaan, waarna hij op pensioen gaat.

Op vlak van verwerking was 2011 opnieuw een uitstekend jaar voor ISVAG: in totaal voerden de vennoten van de intercommunale vorig jaar 178.620 ton huishoudelijk restafval en grof vuil aan op ISVAG (176.212 ton in 2010). Hiervan werd 140.563 ton in de eigen installatie verwerkt, de rest werd afgevoerd naar IBOGEM (installatie van Indaver in Beveren). De emissies lagen opnieuw ver beneden de norm. De verwerking leverde vorig jaar 85.441.766 kW elektriciteit op, voldoende om meer dan 24.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van stroom. Ook financieel was 2011 een goed jaar, met een geraamde winst van 4,7 miljoen euro.

ISVAG bleef ook vorig jaar een open huis: in totaal werden net geen 3.500 bezoekers verwelkomd op het bedrijf. Omdat de vraag om de installatie te bezoeken groot blijft, besloot ISVAG vorig jaar om te investeren in een nieuwe bedrijfsvideo en een nieuwe website.

Nieuwe video

Na een prijsvraag werd het project voor de realisatie van een nieuwe didactische video vorig jaar toegewezen aan de firma “De Ultieme Verbeelding” uit Laarne. Gespreid over verschillende maanden werden opnames gemaakt in en rond het bedrijf. Voor de nieuwe film werd tijdens de halfjaarlijkse grote onderhoudswerkzaamheden opnieuw letterlijk binnen in de installatie gefilmd. Het resultaat is een 13 minuten durende video, waarin het complete verhaal gebracht wordt van hoe het restafval van 1 miljoen inwoners in en rond Antwerpen, vakkundig wordt omgezet in groene stroom voor duizenden gezinnen. Alle stappen van het verwerkingsproces worden hierbij heel duidelijk toegelicht. Vermeldenswaardig is de samenwerking met het Stedelijk Deeltijds Kunstonderwijs Antwerpen (DKO). Bij de zoektocht naar geschikte muziek voor de video, kwam ISVAG uit bij de leerlingen van DKO. Zij zorgen niet alleen voor de achtergrondmuziek, maar figureren en musiceren ook in de nieuwe video, waardoor ze een stukje van het verhaal zijn geworden.

Nieuwe website

Gelijktijdig met de realisatie van de nieuwe video, werd ook een nieuwe, zeer toegankelijke website ontwikkeld. De bestaande website dateert van 2005 (beperkt aangepast in 2008) en was aan een grondige opfrisbeurt toe. ISVAG telt gemiddeld tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers per maand op haar website. De website dient twee grote doelstellingen: enerzijds is het een perfecte manier om transparantie te bieden over de werking van het bedrijf (continue informatie over de emissies, de groene stroomproductie, nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf). Daarnaast blijft de site ook het uitgelezen middel om potentiƫle bezoekers van ISVAG aan te trekken, te informeren en voor te bereiden op hun bezoek (video, uitleg bezoek, aanvraagschema voor bezoeken). Voor ISVAG is deze nieuwe website ook een startpunt. De intercommunale wil immers nog verder gaan met de uitwerking van haar didactisch aanbod voor scholen en verenigingen. Zo kunnen we aantonen dat de manier waarop we in Vlaanderen met ons restafval omgaan ons absoluut aan de top van Europa plaatst. Doordat de nieuwe site werd opgebouwd met een zeer gebruiksvriendelijk beheersysteem, zijn de ISVAG-communicatiemedewerkers voortaan makkelijk in staat om de site zelf verder te actualiseren en levendig te houden, waardoor de informatie en communicatie nog vlotter kan doorstromen.

Studie Universiteit Berlijn

Eind september 2011 liep de vorige milieuvergunning van ISVAG af. Op eigen initiatief werd in de nieuwe vergunning een jaargemiddelde streefwaarde voor de NOx uitstoot van de installatie ingeschreven. Deze streefwaarde werd vastgelegd op 120 mg/Nm³ (ter info: de Vlaamse norm voor NOx bedraagt momenteel 200 mg/Nm³). Erkende externe deskundigen zullen voortaan jaarlijks een rapport opmaken om aan te tonen dat ISVAG de voorgestelde streefwaarde respecteert. In 2011 behaalde ISVAG een jaargemiddelde NOx uitstoot van 102,2 mg/Nm³. Het louter behalen van de opgelegde normen of streefwaardes is voor ISVAG echter geen eindpunt. Het bedrijf wil steeds blijven zoeken naar mogelijkheden om de installatie verder te optimaliseren en nieuwe technieken toe te passen, waardoor de milieu-impact nog verder kan dalen en de energie-efficiĆ«ntie kan stijgen. In dit kader werd ook professor Susanne Rotter, hoofd van afdeling afvalwetenschap van de Technische Universiteit van Berlijn opnieuw ingeschakeld. Samen met haar collega’s identificeert en inventariseert ze nieuwe technische ontwikkelingen in onze sector en vergelijkt ze de ISVAG resultaten met die van collega’s in andere Europese landen. Wanneer blijkt dat bepaalde installaties beter doen dan ISVAG, dan wordt bekeken of we de gebruikte technieken ook in onze installatie kunnen toepassen. We werken hierbij ook nauw samen met Keppel Seghers, onze technologiepartner. ISVAG behoort volgens de laatste benchmarking van professor Rotter nog steeds tot de 5% beste installaties van Europa en wil ook in die kopgroep blijven. Op basis van het nieuwe rapport van professor Rotter wil ISVAG nu bekijken hoe het met de bestaande DeNOx installatie nog een verdere daling van de emissies kan realiseren. Daarnaast wordt binnenkort ook een nieuwe luchtcondensor ingebouwd, waardoor het energierendement van de installatie kan worden verhoogd.

 

Voor meer informatie:

Tom De Bruyckere
Tel. 0476 45 15 03
tom@mindshake.biz