Nieuws & Evenementen

Gouverneur Cathy Berx: "Antwerpen, omarm de warmte"

In een redevoering die ook op haar website gepubliceerd werd, roept gouverneur Cathy Berx op om meer en beter gebruik te maken van restwarmte. Ook ISVAG komt in de redevoering ter sprake:

"Verbrandingsovens moeten geregeld een nieuwe milieuvergunning aanvragen. Maak afspraken over het gebruik van de enorme hoeveelheden restwarmte die vrijkomen. Maak afspraken over de inplanting van nieuwe ovens: niet meer al te ver weg van stad, wijk of industrie maar net daar waar ze warmte kunnen leveren. Zo’n voorwaarde kan na afweging van alle relevante elementen, een vergunningsvoorwaarde worden. 

De vergunning van de intercommunale vereniging ISVAG voor de bestaande verbrandingsoven in Wilrijk loopt af in 2020. De nieuwe wordt allicht op dezelfde locatie gebouwd met als bijkomend doel restwarmte aan te leveren aan het bedrijventerrein Terbekehof. In de toekomst kunnen ook andere warmteklanten aangekoppeld worden op deze centrale. Dat hier effectief restwarmtekansen gegrepen worden, dat is uitstekend."

De volledige tekst is terug te vinden op de website van de gouverneur.