Nieuws & Evenementen

Staatsbezoek Kopenhagen: ISVAG sluit samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling know-how met Deense partners

Kopenhagen, 29 maart 2017 - Tijdens het officiële staatsbezoek aan Kopenhagen ondertekende ISVAG gisteren samenwerkingsakkoorden met 3 verschillende Deense partners: Ramboll, DBDH en ARC. Samen willen ze know-how uitwisselen met betrekking tot het inzetten van energie uit restafval bij de uitrol van warmtenetten. De intercommunale ISVAG maakte recent de plannen bekend om een gloednieuwe afvalenergiecentrale te bouwen in Antwerpen. Die zal niet alleen elektriciteit produceren, maar ook warmte leveren. Hierdoor zal een impuls gegeven worden aan de uitbouw van een nieuw warmtenet voor de Antwerpse regio. De Scandinavische landen hebben op het vlak van warmtenetten een heuse traditie. Het is voor ISVAG dan bijzonder interessant om know-how hierover met Deense experten te kunnen uitwisselen.

ISVAG staat in voor de eindverwerking van het niet-recycleerbaar huishoudelijk afval van meer dan 1 miljoen burgers in de ruime regio rond Antwerpen. In oktober 2016 keurde de raad van bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een gloednieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie. De nieuwe installatie wordt een voor warmtekrachtkoppelingcentrale (WKK), die elektriciteit voor 35.000 gezinnen of warmte voor een equivalent van 40.000 woningen zal produceren. Dit project is een voorbeeld van hoe een hoogtechnologische afvalenergiecentrale de katalysator kan zijn voor de uitrol van een stadsverwarmingsnet en op die manier een essentiële rol kan spelen in de ontwikkeling van een duurzame “smart city”. Het potentieel aan vermeden emissies is gigantisch, doordat heel wat verouderde stookinstallaties en chauffageketels overbodig worden en uit gebruik kunnen worden genomen.

Vlaanderen wordt wereldwijd erkend als koploper op vlak van recyclage en materialenbeleid. Kennis die we graag ter beschikking stellen van landen en regio’s die minder ver staan. Omgekeerd gaan we graag in op de uitgestoken hand van onze Deense partners om te leren uit de expertise die zij sinds jaar en dag hebben opgedaan bij de uitrol en exploitatie van hun warmtenetten.

Om haar beleid op een zo goed mogelijke manier te onderbouwen, legde ISVAG de afgelopen jaren reeds heel wat contacten met verschillende internationale bedrijven, overheden en universiteiten. In Kopenhagen kwam ISVAG ondermeer terecht bij de Deense federatie van warmtebedrijven (DBDH), adviesbureau Ramboll en afvalenergiebedrijf ARC.

DBDH is de federatie van alle actoren die actief zijn in de sector van de stadsverwarming. DBDH's missie is om stadverwarming in te zetten in een duurzame transformatie van de stad. Het identificeert, informeert en faciliteert samenwerking tussen haar leden en partners in meer dan 50 landen. Door middel van samenwerking, versterkt DBDH de export van Deense technologie en kennis, en draagt het bij aan een betere toekomst voor het milieu wereldwijd. Denemarken heeft meer dan 100 jaar ervaring in stadsverwarming, ervaring waar Antwerpen nu heel graag gebruik wil van maken.

ARC nam recent een nieuwe afvalenergiecentrale in gebruik in Kopenhagen. Met de bouw van “Amager Bakke”, kregen de inwoners van de hoofdstad niet alleen meer groene energie, maar ook eersteklas architectuur en dankzij een skipiste bovenop het dak van de centrale een nieuwe recreatieve attractie. ARC verwerkt het afval van ongeveer 550.000 inwoners en 45.000 bedrijven en levert elektriciteit en stadsverwarming aan 150.000 huishoudens. Met de nieuwe fabriek, zal ARC 25% meer energie uit het afval halen, NOx-emissies zullen aanzienlijk lager liggen en de jaarlijkse CO2-uitstoot zal met meer dan 100.000 ton dalen. Net als in Antwerpen neemt ook de bevolking van Kopenhagen toe. Dit vraagt ​​om innovatief denken en alternatieve oplossingen. Deze uitdagingen die ISVAG en ARC gemeenschappelijk hebben, maken het het formaliseren van hun samenwerking vandaag ook tot een logische stap in hun wederzijdse relatie.

Ramboll is een wereldwijd gerenommeerd adviesbureau met specifieke ervaring op vlak van stadsverwarming. Ramboll adviseert vandaag meer dan 200 stadsverwarmingsbedrijven wereldwijd. Ook zijn zullen hun kennis inzetten om ISVAG bij te staan in de realisatie van haar ambitieuze toekomstplannen.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst willen de partners een kader uitwerken met het oog op de uitwisseling van kennis en informatie tussen de vier organisaties onderling. Het is ondermeer de bedoeling om workshops te organiseren, zowel in Denemarken en Vlaanderen.

 

Voor meer info:

Philip Heylen, voorzitter raad van bestuur ISVAG - tel. +32 477 87 01 71