Nieuws & Evenementen

STADSIMKER OOGST EERSTE ISVAG-HONING

Sinds enige tijd heeft ISVAG er zo’n 280.000 zeer ijverige werknemers bij. Dankzij een samenwerking met de Stadsimker staan op het ISVAG terrein 4 bijenkasten met elk iets meer dan 70.000 bijen. Twee keer per jaar kan uit de kasten honing geoogst worden: een eerste keer eind mei en een tweede keer begin augustus. Enkele weken geleden werden de ISVAG kasten geïnspecteerd en goed bevonden om te oogsten. Alles samen werd uit de 4 kasten maar liefst 130 kg overheerlijke honing gehaald.

De imker oogst de honing bij voorkeur ‘s ochtends vroeg, voordat de bijen wakker zijn. Alle honingramen worden uit de kast gehaald, waarbij de imker nakijkt of de honing voldoende rijp is om geoogst te worden en of er geen larven meer op het raam zitten. Die hebben de honing nodig als voedsel.

De ramen die uit de kasten zijn genomen, zitten nog vol bijen. De imker veegt met een borstel de bijen eraf. Het bijenvrij maken van de honingramen is een delicate operatie. De imker moet snel, efficiënt en zachtaardig te werk gaan.

Het slingeren van de honing gebeurt in een afgesloten lokaal waar geen bijen binnen kunnen. De honingraten worden aan beide kanten ontzegeld met een ontzegelvork. Dit is het weghalen van de wasdeksteltjes van de honingcellen. De ontzegelde ramen worden in de honingslinger geplaatst. Door de ramen snel rond te draaien, wordt de honing er letterlijk uit geslingerd. Na het slingeren van de ramen tapt de imker de honing af in potjes. De smaak van de honing wordt bepaald door de bomen, planten en bloemen in de buurt. Als de bijen bij een fruitboomgaard zitten, krijg je fruithoning. Zet je de bijen op de hei, dan heb je heidehoning. Door de heel diverse boom- en bloemensoorten in de buurt van ISVAG werd onze honing door imker “Mille-fleurs” gedoopt.

Meer info: www.destadsimker.be