Nieuws & Evenementen

ISVAG ondertekent internationaal samenwerkingsovereenkomst in Israël

De intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking ISVAG heeft tijdens een economische missie van de Stad Antwerpen in Israel een samenwerkingsakkoord ondertekend met de Israëlische intercommunale DRAT (intercommunale voor DAN-regio, 30 gemeenten in de regio Tel Aviv) en met de International Solid Waste Association (ISWA). Ze stappen ook samen in een ambitieus internationaal programma om de vijftig meest vervuilde dump sites in de wereld op te ruimen.

‘If the question is, are we technically able to solve every waste management problem confronting us? The answer is YES! But are we willing to do so? Do we have the ambition it takes?’, met die woorden heeft ISVAG-voorzitter Philip Heylen de overeenkomst ondertekend, samen met Doron Sapir, First Deputy Mayor van de stad Tel Aviv, en Antonis Mavropoulos, voorzitter van ISWA. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van Belgisch Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en Antwerps schepen Caroline Bastiaens.

De samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten heeft als doel informatie, kennis en ervaring te delen. De doelstelling is het bevorderen en verbeteren van het maatschappelijke bewustzijn/acceptatie voor milieubescherming, preventie en consequente omgang met afval.

Daarnaast gaan ISVAG, DRAT en ISWA nauw samenwerken om ISWA initiatieven en campagnes te ondersteunen, met als doel om duurzaam afval beheer hoger op de politieke internationale agenda te plaatsen. Een eerste belangrijke project waar de partners hun schouders willen onder zetten is de campagne om de vijftig grootste stortplaatsen ter wereld te sluiten en op te ruimen. “Deze stortplaatsen hebben een nefaste impact op de volksgezondheid van miljoenen mensen die in de nabijheid van deze dump sites wonen en vormen een enorme bedreiging voor leefmilieu en klimaat. “Het ontbreekt ons niet aan technologische oplossingen, noch aan financiële middelen om dit probleem aan te pakken. Het is vooral op beleidsmatig niveau dat meer aandacht en krachtdadige beslissingen moeten afgedwongen worden”, aldus ISVAG-voorzitter Philip Heylen.

Zowel ISVAG-voorzitter Philip Heylen als DRAT-voorzitter Doron Sapir zullen binnen enkele weken aanwezig zijn op de ISWA Wereldcongres dat dit jaar in Baltimore (VS) wordt georganiseerd.

ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking die instaat voor de eindverwerking van het niet-recycleerbare huishoudelijke restafval van meer dan een miljoen burgers in de regio Antwerpen. In oktober 2016 keurde de raad van bestuur van ISVAG plannen voor de bouw van een gloednieuwe afvalenergiecentrale op de bestaande site. De nieuwe installatie wordt een warmtekrachtcentrale (WKK) zijn, die elektriciteit voor 35.000 gezinnen kan produceren of warmte voor het equivalent van 40.000 woningen.

De intercommunale DRAT beheert het Hiriya recycling park, het grootste recyclagepark in Israël. Het park bedient 30 gemeenten en behandelt ongeveer 1 miljoen ton huishoudelijk afval per jaar. Dit is ongeveer 25% van al het huishoudelijk afval in Israël. Het recyclingpark bevat een RDF-installatie voor 1.500 t/dag, een MBT-installatie voor 400 t/d, een recyclagecentrum voor recycling, een overslagstation en een milieu-educatiecentrum. De oude stortplaats, die in 1999 werd afgesloten, wordt omgebouwd  in een 2000-hectare groot park. Het is meteen een van de meest complexe milieuprojecten in Israël.

ISWA - de International Solid Waste Association is een wereldwijde, onafhankelijke en non-profit organisatie en de enige internationale organisatie die duurzame, professionele oplossingen en technologieën voor afvalbeheer bevordert. ISWA brengt wetenschappers, bedrijven en overheden die werkzaam zijn in de sector afvalbeheer samen.