Nieuws & Evenementen

ISVAG organiseert buren-infomoment

ISVAG bouwt aan de toekomst. Op zaterdag 14 oktober, van 11:00 tot 13:00 uur, organiseert ISVAG een buren-infomoment over de nieuwe afvalenergiecentrale, met toelichting door ISVAG medewerkers en externe deskundigen.

1. ISVAG bouwt een nieuwe hoogtechnologische installatie, met de allerlaagste emissies en een maximale energieproductie.

2. Dit is een opportuniteit voor de aanleg van een warmtenet in de regio. Minder fossiele brandstoffen = minder emissies.

3. Jaarcapaciteit van 190.000 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval, enkel van onze eigen inwoners. We leggen onze vennoten ambitieuze doelstellingen op voor verdere reductie van de hoeveelheid restafval per inwoner. Ambitieuzer dan het nieuwe Vlaamse afvalstoffenplan dat in september 2016 werd goedgekeurd.

4. De huidige locatie blijkt het meest geschikt, zowel uit ecologisch als economisch standpunt. Voor de aanvoer van het restafval uit ons werkingsgebied, maar ook voor de uitkoppeling van warmte en elektriciteit is geen enkele van de 17 onderzochte plekken beter gelegen.

5. Transparantie is cruciaal. Alle studies die in de afgelopen jaren werden uitgevoerd, zijn te vinden op de website. Bovendien worden in de komende maanden verschillende inspraakmomenten en openbare onderzoeken georganiseerd.

Programma

Voorstelling van de nieuwe afvalenergiecentrale door Kristel Moulaert, Directeur van ISVAG.

Toelichting door externe deskundigen:

• Professor Peter Quicker van de Technische Universiteit Aken

• Professor Karl Vrancken van de Universiteit Antwerpen en Onderzoeksmanager VITO

• Dokter Sven Marivoet van Transport & Mobility Leuven

• De heer Piet Coopman van Interafval

Nadien kunnen alle aanwezigen vragen stellen. U kan zich eveneens inschrijven voor een rondleiding door het bedrijf. De eerste rondleiding start om 12:30 uur.

Terwijl de ouders de infovergadering bijwonen en/of rondleiding krijgen, voorzien we kinderopvang voor de jongste bezoekertjes.

Alle bezoekers die met de fiets naar de infovergadering komen, krijgen van ons een leuke attentie. Inschrijven voor dit buren-infomoment kan per e-mail op buren@isvag.be. Geef in uw mailtje ook aan of u wil deelnemen aan de rondleiding of kinderopvang wenst en of u in de toekomst ook onze digitale nieuwsbrief wil ontvangen.