Nieuws & Evenementen

Veel enthousiasme en interesse voor ISVAG Buren-infomoment!

Er was veel enthousiasme en interesse voor het Buren-infomoment van ISVAG van zaterdag 14 oktober! Ruim 130 buurtbewoners uit Wilrijk, Aartselaar en Schelle bespraken samen met experts uit binnen- en buitenland de Toekomstplannen voor de bouw van een afvalenergiecentrale bij ISVAG. En de scouts van Aartselaar zorgden voor gezelligheid: dank aan alle aanwezige buurtbewoners! 

Het Buren-infomoment van ISVAG vond plaats onder een stralende herfstzon. De buurtbewoners stroomden 's ochtends om 11 uur toe in de gezellige tent: ze kregen meteen een verse kop koffie en een ontbijtje voorgeschoteld.

ISVAG directeur Kristel Moulaert heette de bezoekers welkom, en zette de Toekomstplannen voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale uiteen: ISVAG legt de laatste hand aan het Milieu Effecten Rapport (MER), en bereidt tegelijk de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de Vlaamse overheid voor. In haar uiteenzetting stond de ISVAG directeur uitvoerig stil bij de blijvende aandacht voor de laagste emissies, de Best Beschikbare Technologie voor afvalverwerking, de voordelen van een warmtenet, het architecturale ontwerp voor de nieuwe installatie, de locatie en de mobiliteit, en tenslotte, bij het vergunningstraject zoals dat vandaag loopt. 

Een jaar geleden, op 12 oktober 2016, keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige plek, vlakbij de bestaande installatie op de Boomsesteenweg/A12. ISVAG streeft naar de laagste emissies en wil in de toekomst elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen, of warmte produceren via een warmtenet voor 40.000 gezinnen in de buurt. In de winter maakt ISVAG meer warmte, in de zomer meer elektriciteit.

ISVAG hoopt vervolgens in 2019 te kunnen starten met de bouw om uiteindelijk eind 2022 de nieuwe installatie in gebruik te kunnen nemen.

ISVAG haalt het maximum uit uw afval: het restafval dat u en ik, wij met z’n allen, dagelijks in de vuilnisbak of container gooien. Vlaanderen en Antwerpen zijn wereldtop op het vlak van recyclage en afvalverwerking: toch produceren we met z’n allen nog altijd tonnen restafval waar wij niets mee kunnen, maar ISVAG gelukkig wel.

ISVAG zet het huishoudelijk restafval – 182.000 ton restafval van meer dan 1 miljoen burgers in de Antwerpse regio, in 2017 – om in grondstoffen en in energie.

Na de presentatie over ISVAG was het woord aan de experts uit binnen- en buitenland: prof. Karl Vrancken (UA en VITO), prof. Peter Quicker van de Technische Universiteit Aken, dr. Sven Marivoet van Transport & Mobility Leuven en Piet Coopman van Interafval. Wat volgde, was een boeiend debat met de bezoekers in de tent: zo ging het over recyclage, sorteren en het verminderen van de afvalstroom, over de circulaire economie en het feit dat ook bij verdergaande ontwikkeling van de gescheiden inzameling en van recyclage er steeds een restfractie afval zal blijven ontstaan, over de best beschikbare afvalvwerkingstechnieken, over het afvalbeleid zoals dat in Duitsland wordt gevoerd en over de locatie van ISVAG en de mobiliteit. 

Tot slot kozen meer dan honderd bezoekers voor een rondleiding in de bestaande ISVAG installatie, en zo zat een meer dan geslaagd Buren-infomoment er op! ISVAG dankt uitdrukkelijk alle aanwezige buurtbewoners voor hun interesse en bezoek, en dankt ook de scouts & gidsen van Aartselaar voor alle hulp!