Nieuws & Evenementen

ISVAG investeert in schone technologie

ISVAG blijft verder investeren in propere technologie: in de huidige afvalenergiecentrale van ISVAG is sinds kort een LUVO of luchtvoorverwarmer geïnstalleerd.

De LUVO-installatie wordt gebruikt om de lucht voor te verwarmen, en zo het afval sneller te drogen voor de verwerking ervan.

Dankzij deze investering zal ISVAG het afval stabieler kunnen verbranden, met minder CO-uitstoot en minder onverbrand restafval. Zo wordt het afval beter omgezet in energie, en wordt meer elektriciteit geproduceerd. De installatie van de LUVO is gedurende een jaar grondig voorbereid en getest.