Nieuws & Evenementen

Openbaar onderzoek hervergunning ISVAG loopt tot 10 maart 2018

ISVAG heeft bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, voor

  • de verdere exploitatie van de huidige afvalverwerkingsinstallatie (hernieuwing huidige vergunning).
  • Stedenbouwkundige handelingen, m.n. het aanleggen van een warmtenet.

Over de aanvraag loopt een openbaar onderzoek, van 8 februari 2018 tot 10 maart 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek kan de aanvraag worden geraadpleegd op www.omgevingsloketvlaanderen.be (projectnummer 2017007490) of aan het loket van de afdeling Vergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. U kunt hiervoor terecht op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

De stad Antwerpen organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 21 februari 2018 om 17u00 op het volgende adres: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen (den Bell – de panoramazaal).