Nieuws & Evenementen

ISVAG krijgt groen licht voor de aanleg van een warmtenet!

In de vergunningsprocedure van ISVAG maakte Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege vandaag haar beslissing bekend tot de verlenging van de vergunning voor de afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet.

ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking die het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio omzet in grondstoffen en in duurzame energie. ISVAG doet dit op de ecologisch en economisch meest geschikte manier en produceert vandaag elektriciteit voor meer dan 25.000 gezinnen.

Dankzij de vergunning voor de aanleg van een warmtenet zal ISVAG in de nabije toekomst ook warmte kunnen leveren aan bedrijven in het nabijgelegen bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk.

De plannen voor de aanleg van een warmtenet sluiten aan bij het streven van de Vlaamse regering naar een maximale energie-efficiëntie van de bestaande afvalenergiecentrales, zoals OVAM in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022 vraagt.

De uitbouw van een warmtenet in Antwerpen is een waardevolle en noodzakelijke investering in de transitie naar een duurzaam energielandschap. Warmtenetten gevoed door duurzame bronnen zijn van essentieel belang in ons streven naar een klimaat-neutrale regio in 2050. De bedrijven en – in een latere fase – de gezinnen die zullen aansluiten op het warmtenet zullen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als olie of aardgas. Er is het grote potentieel in vermeden emissies en zo onderschrijft ISVAG de ambitie van Vlaanderen om de klimaatopwarming terug te dringen, ook in onze regio. Vlaanderen roept iedereen op actief mee te werken aan de ambitieuze Vlaamse Klimaatvisie voor 2050 en ISVAG sluit zich daar actief bij aan.  

De afvalenergiecentrale van ISVAG is vandaag één van de Vlaamse kloplopers met extreem lage emissies: de luchtkwaliteit en de volksgezondheid blijven voor ISVAG de eerste prioriteit.