Nieuws & Evenementen

Privacy: ISVAG stelt een Functionaris voor Gegevensbescherming aan

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Bij ISVAG gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Daar heeft u een goed gevoel bij en wij ook.

In het kader van de nieuwe Europese GDPR wetgeving heeft ISVAG een Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd, aangesteld zoals wettelijk verplicht. De DPO kan bereikt worden via mail op het mailadres privacy@isvag.be

De aanstelling van een Functionaris voor Gegevensbescherming is verplicht wanneer de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of -bedrijf. Zijn taak bestaat er onder andere in,

• De naleving van de gegevensbeschermingsbepalingen van de EU en de interne regels te controleren. 

• Bijstand te leveren in de gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

• Op te treden als contactpersoon, zowel voor interne medewerkers als externe betrokkenen.

De Functionaris voor Gegevensbescherming verricht zijn taak in alle onafhankelijkheid. ISVAG zal de Functionaris ondersteunen door hem toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens en de verwerkingen, door hem voldoende tijd en voldoende financiële en materiële steun en input te bieden, door een gedegen opleiding aan te bieden, en door hem officieel te laten communiceren naar alle medewerkers.