Nieuws & Evenementen

ISVAG zet graag mee schouders onder Klimaatplan 2030

ISVAG is verheugd dat ook de stad Antwerpen volop werk maakt van het Klimaatplan 2030. Antwerpen spreekt de ambitie uit om de CO2 uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen, en ISVAG wil graag mee de schouders zetten onder het nieuwe klimaatplan. Vandaag met de aanleg van het warmtenet in industrieterrein Terbekehof (Wilrijk), morgen met de nieuwe afvalenergiecentrale en de verdere uitrol van het warmtenet. 

De plannen voor de nieuwe installatie en het warmtenet liggen klaar en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. Vandaag wordt al volop gewerkt aan de aanleg van een kleinschalig warmtenet op het Wilrijkse industrieterrein Terbekehof: ISVAG zal met de huidige installatie alvast 3 MW warmte uitkoppelen, goed voor de vermeden emissies van 1 miljoen kubieke meter fossiele aardgas!

Met de nieuwe installatie zal ISVAG 55 MW warmte kunnen leveren aan meer dan 40.000 gezinnen en bedrijven in de stad en de Antwerpse zuidrand. Met de vermeden emissies van fossiele brandstoffen zal het warmtenet een betekenisvolle rol spelen in de CO2 reductie én een positieve impact op de luchtkwaliteit in de buurt.

De stad kijkt ook naar de restwarmte die aanwezig is in de haven, en terecht. Het zou heel goed zijn mocht de industrie in de haven haar restwarmte – die momenteel in overvloed aanwezig is – in een warmtenet richting stad kunnen sturen. Dit is volgens ISVAG een én-én verhaal. De ervaring in andere Europese landen leert dat een stedelijk warmtenet het best bevoorraad wordt vanuit verschillende windhoeken. In Antwerpen kan ISVAG warmte produceren in het zuiden, de haven levert warmte vanuit het noorden van de stad.