Nieuws & Evenementen

Aanleg warmtenet Terbekehof zit op snelheid

De aanleg van het warmtenet op het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk zit op snelheid. Het warmtenet en de riolering zijn afgewerkt tot aan de Fotografielaan. Momenteel liggen er nog enkele putten open ter inspectie. Binnenkort voorziet de aannemer ook hier de fundering van de rijbaan. Ook op de site van ISVAG schieten de werken aardig op!

De aannemer werkt verder aan de riolering en het warmtenet tussen de Fotografielaan en de Moerelei.

Vanaf deze week werkt de aannemer aan de andere zijde van de rijweg van de Terbekehofdreef, tussen de Boomsesteenweg en de uitrit van Essers. Het verkeer rijdt vanaf dan langs de kant van het park, op de onderlaag in asfalt. De fasewissel heeft geen impact op de huidige omleiding en enkelrichting.

Ondertussen vorderen de werkzaamheden ook op de site van ISVAG en in het bedrijf. De warmtewisselaars en de hoofdkleppen werden geplaatst.

Een overzicht van de werken op de site van ISVAG die al gebeurd zijn of die de volgende weken zijn gepland:

  • Er wordt per ovenlijn een warmtewisselaar geplaatst worden die toelaat om warmte uit te koppelen van het ketelvoedingswater.
  • In de asbunker worden drie frequentie-gestuurde pompen geplaatst die gebruikt worden om het water te circuleren doorheen het warmtenet.
  • Een expansieautomaat wordt voorzien om volumewijzigingen van het water (ten gevolge van afkoeling of opwarming) op te vangen.
  • Verder worden er heel wat leidingen geplaatst.
    • Binnen-gedeelte: tussen warmtewisselaars, expansieautomaat en pompen.
    • Buitengedeelte: tussen de pompen in de asbunker en het connectiepunt met de reeds geplaatste ondergrondse leidingen ter hoogte van Cardoen.

Wanneer de werken voltooid zijn, zal ISVAG warmte uitkoppelen, dat zijn de vermeden emissies van 1 miljoen kubieke meter fossiel aardgas!