Nieuws & Evenementen

ISVAG Ondernemingsplan 2019-2024

We leven in een tijd vol uitdagingen, veranderingen en hoop. Milieu, klimaat en energie hebben nooit meer aandacht gekregen in de publieke gesprekken als vandaag.

Als afvalenergiecentrale heeft ISVAG haar eigen rol in dit groot maatschappelijk debat te spelen. ISVAG is een deel van de oplossing: al jaren zorgen we voor een veilig beheer van het huishoudelijk restafval uit de Antwerpse regio en zijn we een betrouwbare partner voor onze aandeelhouders.

Doen wat we doen, volstaat echter niet om aan de maatschappelijke uitdagingen een antwoord te bieden. De keuze om te investeren in een nieuwe state-of-the-art installatie en warmtenetten drukt onze ambitie uit voor de toekomst: nog minder uitstoot en nog meer duurzame energie.

Dit ondernemingsplan geeft onze plannen weer voor de periode 2019-2024. Het is niet enkel bedoeld voor de leden van de nieuwe gemeenteraden, maar ook voor al onze stakeholders. ISVAG is immers een glazen huis dat open en transparant communiceert met alle betrokkenen. De stakeholders van ISVAG zijn trouwens actief betrokken bij de opmaak van onze plannen. In samenwerking met het departement Climate Change and Sustainability van Ernst & Young hebben we alle belanghebbenden bevraagd en onze ambities getoetst aan de Sustainable Development Goals (SDG) die bepaald zijn door de Verenigde Naties.

Om duurzamer met de planeet om te gaan, is er een transitie naar een circulaire economie nodig. ISVAG is het sluitstuk van een duurzame materialenkringloop. Wij staan alvast klaar om onze rol in de transitie op te nemen.