Nieuws & Evenementen

Richtlijnen naar contractoren naar aanleiding van coronavirus

Beste contractoren,

Om een veilige werkomgeving voor zowel onze medewerkers als die van u te behouden, onderhouden we een open communicatie terwijl we verder gaan in deze dynamische omstandigheden. Hierbij willen we u verder informeren over enkele praktische maatregelen die werden getroffen ter aanvulling van de reeds genomen. Deze worden dag na dag herbekeken en met u gecommuniceerd indien deze worden gewijzigd.

Bij ISVAG staat de gezondheid en veiligheid (zowel thuis als op de werkvloer) van zowel de eigen medewerkers als deze van derden voorop en in deze tijden des te meer. Paniek rond dit virus is niet nodig, preventie en het gebruik van gezond verstand zijn dat wel.

Wij volgen strikt het advies van de overheidsinstanties op. Met name het Ministerieel Besluit (d.d. 18/03) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. We zijn ons bewust dat de maatregelen die we treffen robuust zijn. Deze zijn echter nodig om de gezondheid van alle medewerkers (zowel internen als externen) te kunnen beschermen. Dit in combinatie met het verzekeren van onze dienstverlening. Afvalverwerking behoort namelijk tot de cruciale sectoren en essentiële diensten. Hierdoor zijn we genoodzaakt om bijkomend een aantal inspanningen te leveren en op een aangepaste manier te werk te gaan. 

Onderstaande acties zijn reeds ondernomen, maar niet beperkt:

 • Minimaliseren van de sociale contacten: de minimale ‘sociale afstand’ van 1,5 meter, staat centraal op de volledige site (inclusief sociale ruimtes, liften, etc.).
 • Opschorting bijeenkomsten: Alle infosessies (bezoekersgroepen), opleidingen en aanwezigheden die niet essentieel zijn, werden opgeschort. 
 • Digitaal overleg geniet de voorkeur: Niet-essentiële vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk uitgesteld of geannuleerd. Communicatie verloopt via e-mail of telefonisch. Alvast bedankt voor je begrip dat ten gevolge van deze maatregel de wachttijden kunnen oplopen om de gewenste ISVAG-contactpersoon te bereiken.  
  Bij vergaderingen die wel fysiek dienen door te gaan wordt er gevraagd om de fysieke afstand tot elkaar respecteren.
 • Hygiënische adviezen en inzet op telethuiswerk: Onze diensten zijn waar mogelijk zoveel mogelijk overgeschakeld op telewerk. We stellen momenteel alles in het werk om de aanpassing naar een digitale omgeving zo vlot mogelijk te organiseren. De uitvoerende medewerkers zijn hierin de enige uitzondering. De werkdag van de onderhoudsdienst werd reeds gespreid. En voor de productieafdeling werden ook bijkomende maatregelen getroffen. Ook zijn de uitvoerende medewerkers geïnformeerd over hoe veilig te werken (regelmatig en grondig handen wassen met water en zeep, geen gebruik maken van handdoeken, minimale afstand houden, niet in groep werken, geen fysieke begroetingen, bij ziektesymptomen dient men thuis te blijven, contact mijden met risicogroepen, etc.).
 • Verhoging reinigingsfrequentie gevoelige raakoppervlakken: We blijven zoals steeds maximaal inzetten op het reinigen van oppervlakken waardoor het virus kan worden doorgegeven (deurklinken, liftknoppen, drank-, snoep- & koffieautomaten, etc.).

Wat verwachten we specifiek van de aannemers?

 • In eerste instantie roepen we u op uw verantwoordelijkheid te nemen en om de richtlijnen van de Belgische overheid op te volgen binnen uw organisatie. Dit geldt ook voor buitenlandse aannemers.
 • Voelen uw werknemers zich niet goed of ziek? Dan moeten ze thuis blijven en telefonisch hun arts raadplegen. Zowel de medewerkers behorende tot hiërarchische lijn op ISVAG als de preventieadviseur behouden het recht om alle medewerkers die zichtbare tekenen van ziekte vertonen van de site te verwijderen of te weren. Dit in het kader van de algemene gezondheidsvoorschriften.
 • Werknemers uit uw organisatie die weten dat zij in contact zijn geweest met een coronapatiënt nemen hun verantwoordelijkheid op en melden dit aan u. U als werkgever neemt vervolgens de nodige stappen via uw preventiedienst. 
 • We moedigen u aan om bij uw medewerkers te benadrukken dat het dragen van adembescherming en/of stofpakken op de volledige site momenteel geenmeerwaarde heeft. Indien het dragen van extra beschermingsmiddelen op een werkplek noodzakelijk is (omwille van de werkpleklocatie of omwille van het feit dat de minimale afstand van 1,5 m tussen 2 uitvoerende medewerkers niet permanent gegarandeerd kan worden tijdens uitvoering van werkzaamheden), wordt dit vermeld in de verkregen werkvergunning alvorens de werkzaamheden worden aangevat.
 • Voor het verkrijgen van een werkvergunning bij de controlekamer is er maar 1 persoon toegelaten van de aannemer. 
 • U bent verplicht om de preventiedienst van ISVAG onmiddellijk op de hoogte stellen indien een medewerker van u, die zich op de ISVAG-site heeft begeven sinds het uitbreken van de pandemie, positief test op het coronavirus. De preventieadviseur is steeds te bereiken op het mobiel nummer: (+32)0473/58.01.89. Uiteraard wordt u onmiddellijk mogelijk op de hoogte gebracht indien uw medewerkers in contact zijn gekomen met een positief geteste persoon uit onze firma of van een andere aannemer werkzaam op ISVAG.
 • Indien u uw activiteiten stopzet, gelieve dit dat aan uw ISVAG-contactpersoon mee te delen.

We vragen u om met uw medewerkers alle richtlijnen in deze communicatie door te nemen alvorens uw firma een opdracht komt uitvoeren op de ISVAG-site.  

Meer info nodig?

 • Indien u dringende vragen heeft rond de uitvoering of planning van onze diensten kan u steeds terecht bij uw vaste ISVAG-contactpersoon.
 • Voor niet dringende vragen kan u terecht op het algemeen e-mailadres: info@isvag.be

Ook kan u voor andere vragen omtrent deze kwestie terecht bij volgende instanties:

 • De hulplijn van de Vlaamse overheid (+32)0800/20.555 die opengesteld is voor ondernemers en bedrijven die vragen hebben omtrent het coronavirus. 
 • De website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

De gevolgen van de coronapandemie blijven een bewegend doel. Het is een probleem dat groter is dan één bedrijfstak en de impact ervan wordt over de hele wereld gevoeld. Op deze momenten dienen we de krachten te bundelen om de uitdagingen die voor ons liggen samen te overwinnen.

ISVAG dankt u voor uw begrip in deze moeilijke tijden. Ook een oprechte dank voor de toewijding die u allen de afgelopen tijd hebben getoond. We rekenen er ook op dat we er in deze testtijden samen met u voor kunnen zorgen dat onze cruciale en essentiële diensten met de best mogelijke voorzorgen worden uitgevoerd met aandacht voor de gezondheid van alle medewerkers.

Mochten er nog wijzigingen zijn, dan houden we u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Mohamed Loutfi, preventieadviseur ISVAG