Energierecuperatie in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Een van de belangrijkste aspecten van ons proces is een maximale energierecuperatie. Het is belangrijk om bij het verwerken van het afval ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk energie opvangen. Bij ISVAG is deze stap daarom essentieel om te spreken van een duurzame energiebron. We leggen hier uit hoe energierecuperatie in zijn werk gaat.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Energierecuperatie bij de verwerking van huishoudelijk afval

Groene stroom wint men meestal uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zijn uitgesloten. In de praktijk spreekt men bij duurzame energiebronnen over zonne-energie, windenergie, waterkracht, biogas of biomassa. Daarbij vergeten ze vaak dat ook in huishoudelijk afval een hernieuwbare fractie biomassa zit. ISVAG zet die om in elektriciteit met behulp van energierecuperatie. We hanteren hiervoor een even vernuftige als betrouwbare en schone technologie.

Een blik in het proces

Tijdens het verbrandingsproces wordt de warmte door een afgescheiden ketel geleid, waarin er stoom wordt gecreëerd. Deze stoom drijft een alternator aan die vervolgens elektrische energie produceert. Of hoe stoom stroom wordt, met afval als grondstof voor de energierecuperatie. De hoeveelheid energie die we zo opwekken is overigens allesbehalve gering: ze volstaat om meer dan 25.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van elektriciteit. Met een uitbreiding naar onze nieuwe energiecentrale kunnen we zelfs 40.000 bedrijven en gezinnen van warmte en elektriciteit voorzien.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen