13. Onderhoud

Regelmatig leggen we één van de ovenlijnen helemaal stil voor een grondige onderhoudsbeurt: de shutdown. Wat vuil is, maken we weer proper en wat slijtage vertoont, wordt vervangen. Op zo’n moment heerst bij ISVAG heel wat drukte, omdat naast onze eigen mensen ook externe bedrijven in de weer zijn om… Read More

12. Energierecuperatie

Afval is niet zomaar afval, maar ook een waardevolle energiebron. Verbranden is slechts een deel van onze activiteit. Het leidt immers tot het recupereren van waardevolle hernieuwbare energie. Het zou zonde zijn om de warmte die bij de verbranding vrijkomt verloren te laten gaan. Groene stroom wordt gewonnen uit hernieuwbare… Read More

11. Asbehandeling

Na de verbranding blijft er onderaan de oven enkel nog as over. In volume is dit nog ongeveer 10 % van de oorspronkelijke hoeveelheid afval. De as gaat eerst door een waterbad om af te koelen en komt daarna via een triltafel in een aparte opslagbunker terecht. Maar eerst haalt een grote ronddraaiende bandmagneet er nog het ijzer uit, dat hergebruikt wordt in de staalindustrie. De overgebleven as wordt volledig hergebruikt in de wegenbouw. Read More

10. Emissiemetingen

Na de lange weg door het hele zuiveringssysteem voldoen de rookgassen aan de meest strikte normen en kunnen ze eindelijk de schouw in. De witte pluim die je uit onze schouw ziet opstijgen wordt eigenlijk gevormd door kleine druppels waterdamp. Een meetinstallatie, met speciale sondes voor elke oven, houdt… Read More

9. Natte wassing

De laatste stap in de rookgaszuivering is de natte wassing. In reuze wastorens besproeien we de rookgassen overvloedig met water, waardoor ze extra gezuiverd worden en verder afkoelen tot ongeveer 65° C. Hier verdwijnt ook de rest van de stofdeeltjes. Het water dat we in deze wastorens gebruiken, halen we uit het nabijgelegen waterzuiveringsstation. Al het water in onze installaties wordt trouwens hergebruikt, waardoor geen druppel afvalwater in de riolering terechtkomt. Read More

8. Mouwenfilter

De mouwenfilter is stap 3 in het zuiveringsproces. Deze filters bestaan elk uit 768 lange kunststofmouwen die in een kader zijn opgehangen. Hierdoor krijg je een doek met een oppervlakte van bijna even groot als een voetbalveld. De rookgassen komen onderaan de filters binnen en verlaten de mouwenfilters aan de bovenkant, gezuiverd van dioxine, furanen, zware metalen. Na deze stap zijn ook meer dan 99% van de stofdeeltjes uit de rookgassen weggefilterd. Read More

7. Halfnatte wassing

Bij de tweede stap worden de rookgassen gewassen in de halfnatte wassing. In een grote reactietank vernevelen we kalkmelk, waardoor we schadelijke stoffen verwijderen. De rookgassen koelen hierbij verder af tot 170° C. Read More

6. Elektrofilter

Naast warmte komen er bij de verbranding in de oven ook een aantal schadelijke stoffen vrij. Het spreekt voor zich dat de rookgassen eerst grondig gezuiverd worden voor we ze door de schouw naar buiten laten. De eerste stap in het zuiveringsproces is de elektrofilter. De elektrofilters zijn de grote blinkende dozen die naast de schouw zijn opgesteld, één voor elke ovenlijn. In deze filter worden de stofdeeltjes uit de afgekoelde rookgassen gevangen. Read More

5. Oven

De installatie waarin we het afval verwerken is een roosteroven. Via schuivende en kantelende roosters beweegt het restafval van boven naar beneden, terwijl het opbrandt. Dit gebeurt bij een temperatuur van circa 950°C en duurt ongeveer drie kwartier. Er wordt hierbij geen enkele brandstof toegevoegd. Restafval is immers een brandstof op zich. De ISVAG oven bestaat uit twee identieke ovenlijnen die elk zo’n 9 ton afval per uur kunnen verwerken, 24 uur per dag, het hele jaar door. Op die manier verwerken onze medewerkers ongeveer140.000 ton per jaar. Het volledige verwerkingsproces is computergestuurd en geautomatiseerd. Alle sturingen gebeuren vanuit de controlekamer, het hart van het bedrijf. Hier volgen de operatoren de werking van de installatie op verschillende computerschermen. Read More

4. Rotorschaar

Het grof vuil in de bunker wordt in de rotorschaar – een soort enorme koffiemolen – eerst in kleine stukjes gemalen. Daarna wordt al het afval met de grijpkranen goed door elkaar gemengd, zodat makkelijk brandbare en moeilijk brandbare bestanddelen goed door elkaar zitten. Een homogeen mengsel is noodzakelijk voor een optimale verbranding. Vanuit de controlekamer bedienen onze mensen de kranen met grijpers, die elke keer zo’n anderhalve ton optillen. Ze lossen het afval via trechters in de ovens. Read More