UNITED – Playing for success

Playing for Success is een grensverleggend project voor leerlingen van 9 tot 14, die “uit de boot” van het onderwijs dreigen te vallen door te weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, onvoldoende motivatie, moeilijke thuissituatie, socio-emotionele moeilijkheden,... Vaak worden deze kinderen als “onderpresteerders” bestempeld. PfS brengt deze leerlingen samen in een sportstadion, waar ze intensief gecoacht worden door een team van leerkrachten, stagiairs, vrijwilligers en mensen uit de plaatselijke sportvereniging. Het project wordt begeleid vanuit de Plantijn Hogeschool Antwerpen, departement orthopedagogie en de Universiteit van Gent, departement onderwijskunde. Read More

VZW De Steenschuit – New Belgica

VZW De Steenschuit bouwt een museumreplica van de driemaster Belgica, waarmee Adrien de Gerlache van 1897 tot 1899 op een historische Zuidpoolexpeditie trok. Dit project laat ons belangrijkste Belgisch maritiem erfgoed herleven. Door deze samenwerking van De Steenschuit en de VDAB krijgen 500 langdurig werkzoekenden nieuwe opleidings- en tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil De Steenschuit de geschiedenis van deze grensverleggende expeditie belichten en kennis over dit historische erfgoed verzamelen. Read More

De Stadsimker

Jaar na jaar sterven er meer en meer bijen op het platteland, de grootste oorzaak is de monocultuur. Bijen hebben hier niet genoeg diversiteit om te overleven. Door de bijen naar de stad te halen, houdt de stadsimker de bijenpopulatie in stand.  Read More