Week van het afvalteam!

Van 15 tot en met 21 november 2021 is het #WeekvanhetAfvalteam.

Dé ideale gelegenheid om alle medewerkers in de afvalsector in de bloemetjes te zetten

Week van het afvalteam
Het werk van de afvalmedewerkers verdient respect en aandacht. Daarom lanceren VVSG en Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, voor de zesde keer een hoffelijkheidscampagne. Voor het eerst met een nieuwe naam: Week van het afvalteam. Een vlotte en efficiënte afvalinzameling is het resultaat van de samenwerking en inzet van heel wat diensten en medewerkers, sommigen zichtbaar in het straatbeeld, anderen niet. Het is cruciaal dat zij allen hun job kunnen doen, zo niet verandert onze omgeving in een stort en valt er niets te recycleren. ‘Campagnes als deze blijven nodig, al rekenen we natuurlijk ook op de vriendelijke inborst van de Vlamingen. Een ‘goedemorgen’ of ‘dankuwel’, het kost niets en toont dat het werk gewaardeerd wordt,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Ondertussen blijven gemeenten en afvalintercommunales investeren in de veiligheid en opleiding van hun medewerkers en de vlotte werking van de afvalinzameling.”

(bron: https://interafval.be/actueel/nog-steeds-teveel-agressie-tegen-afvalophalers)

 

 

Ook bij ISVAG zetten we alle collega’s en afvalophalers extra in de bloemetjes deze week!

We voorzien op dinsdag 16 november een barista die iedereen voorziet van een cupcake en een koffie!

Bedankt aan iedereen!!