Innovatie in de afvalsector

Innovatie, samenwerking en investeringen zijn nodig om te evolueren naar een circulaire economie. ISVAG investeert in de komende jaren dan ook volop in nieuwe energie.

9 prioritaire SDG's

De Verenigde Naties hebben 17 doelstellingen naar voren geschoven als mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) vervangen de Mileniumdoelstellingen en vinden wereldwijd weerklank.

ISVAG wil vanuit zijn rol als afvalenergiecentrale blijven bijdragen aan de realisatie van deze maatschappelijk relevante doelstellingen. Daarom focussen wij ons op 9 doelstellingen die voor ons prioriteit hebben en waaraan wij gaan bijdragen de komende jaren.

De 9 prioritaire SDG-doelstellingen sluiten nauw aan bij de missie en de visie van ISVAG.

Onze drie strategische krachtlijnen voor de periode 2020-2024 zijn:

 1. Investeren in nieuwe energie
 2. Inzetten op mensen
 3. Streven naar operational Excellence

Investeren in nieuwe energie:

 • ISVAG kijkt vooruit en investeert in innovatie en duurzame infrastructuur (SDG 9).
 • De investeringen in de infrastructuur zorgen voor een betere benutting van energie en grondstoffen wat bijdraagt tot een meer circulaire economie (SDG 12) en tot de strijd tegen de klimaatopwarming (SDG 13).
 • Partnerschappen en kennisdeling zullen de kennis binnen ISVAG zowel aanscherpen als uitdragen zodat innovatie en wetenschappelijke vooruitgang ook in de toekomst centraal blijven staan (SDG 17).

Inzetten op mensen:

 • Zowel nu als in de toekomst zet het leiderschap van ISVAG veiligheid en motivatie van de werknemers voorop (SDG 8).
 • De investering in de installatie zal de milieu-impact van ISVAG verder verbeteren en de luchtkwaliteit voor de
  omwonenden ten goede komen (SDG 3).

Streven naar operational excellence: ISVAG is een betrouwbare partner voor haar aandeelhouders en vervult haar kerntaken als afvalenergiecentrale:

 • vermijden van het storten van afval (SDG 15),
 • zo veel mogelijk de uitstoot van emissies naar de omgeving beperken (SDG 11)
 • zorgen dat de huidige installatie zo veel mogelijk duurzame energie opwekt zodat elders emissies vermeden worden (SDG 7).
Circulaire economie en innovatie