Raad van Bestuur

Structuur

Zoals elke intercommunale wordt ook ISVAG bestuurd door een Raad van Bestuur, met afgevaardigden van de participerende steden en gemeenten.

De Raad van Bestuur van Isvag staat sinds 2019 onder leiding van voorzitter Kristof Bossuyt. Maarten De Bock en Dries Holvoet zijn tot ondervoorzitter van ISVAG verkozen. De nieuwe Raad van Bestuur zal zetelen tot 2024.

 

ISVAG voorzitter Kristof Bossuyt: “Ik geloof in ISVAG en in de noodzaak van het toekomstplan. Ik heb de voorbije zes jaar als ondervoorzitter van ISVAG gezeteld, en ik ben overtuigd geraakt van de ernst en de grondigheid waarmee de directie en het managementteam het bedrijf leiden, en tegelijk de toekomst voorbereiden met de plannen voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Die aanpak is niet gestoeld op de waan van de dag, maar op een open blik over wat in het vakgebied van waste management leeft, en op gedegen wetenschappelijk onderzoek.”

“Met de nieuwe installatie zal ISVAG écht een impact hebben op de CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de Antwerpse regio, in de stad en in de onmiddelijke buurt. We kunnen écht bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen en de stad.”

Isvag kan écht bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen en de stad.

- Kristof Bossuyt
De heer Kristof Bossuyt N-VA Antwerpen Voorzitter
De heer Dries Holvoet Open VLD Antwerpen 2e ondervoorzitter
De heer Luc Bungeneers N-VA Antwerpen
Mevrouw Charlie Van Leuffel N-VA Antwerpen
Mevrouw Kathelijne Toen N-VA Antwerpen
De heer Johan Peeters Sp.a Antwerpen
De heer Maarten De Bock CD&V IGEAN 1e ondervoorzitter
Mevrouw Sofie De Leeuw N-VA IGEAN
Mevrouw Charlotte Beyers N-VA IGEAN
De Heer Erik Broeckx N-VA Mortsel
De heer Walter Duré Groen Mortsel Waarnemer
De heer Jeroen Baert N-VA Boom
Mevrouw Anita Ceulemans Sp.a Boom Waarnemer
Mevrouw Anne De Ron CD&V Puurs – Sint-Amands
De heer Eddy Soetewey N-VA Niel
De heer Chris Ceuppens Sp.a Niel Waarnemer
Mevrouw Annick De Wever CD&V Hemiksem

Hier kan u alle verslagen raadplegen van de algemene vergadering en Raad van Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur maakt binnen de tien (10) dagen na het nemen van een besluit een lijst bekend met daarin een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via de website van ISVAG.

BESTUURSDOCUMENTEN RAADPLEGEN

Elke burger heeft het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen (Decreet Lokaal Bestuur).

Dit betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. U kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Inkijken van documenten kan na een schriftelijke aanvraag:

  • per brief: ISVAG boomsesteenweg 1000 2610 Wilrijk
  • per mail: info@isvag.be

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken. Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en datum waarop u de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om u de inzage van een document te weigeren, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht. Het decreet bevat namelijk een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde

TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen binnen de 30 kalenderdagen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.

BEROEP

Als u moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of inzage te verkrijgen van een bestuursdocument of als u bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan u binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet over de openbaarheid van bestuur kan u terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

 

Code Goed Bestuur ISVAG

Gecoördineerde Statuten 2022

Besluitenlijst Algemene vergadering 2024:

Besluitenlijst algemene vergadering 16 mei 2024 – gepubliceerd 22 mei 2024

Besluitenlijst Algemene vergadering 2023:

Besluitenlijst algemene vergadering 1 juni 2023 – gepubliceerd 7 juni 2023

Besluitenlijst buitengewone algemene vergadering 21 december 2023 – gepubliceerd 22 december 2023

Besluitenlijst Algemene vergadering 2022:

Besluitenlijst algemene vergadering 19 mei 2022 – gepubliceerd 24 mei 2022

Besluitenlijst Buitengewone Algemene vergadering van 20 oktober 2022 – gepubliceerd 21 oktober 2022

Besluitenlijst Algemene vergadering 2021:

Besluitenlijst Algemene Vergadering gepubliceerd op-21-mei-2021

Besluitenlijst BAV van 16 december 2021 gepubliceerd op 20 december 2021

Besluitenlijst Algemene vergadering 2020:

Besluitenlijst Algemene Vergadering gepubliceerd op 4 juni 2020

Besluitenlijst Algemene Vergadering gepubliceerd op18 december 2020

Besluitenlijst Raad van Bestuur 2024:

Besluitenlijst Raad van Bestuur 18 januari 2024 – gepubliceerd 24 januari 2024

Besluitenlijst raad van bestuur 22 februari 2024 – gepubliceerd 28 februari 2024

Besluitenlijst Raad van Bestuur van 21 maart 2024 gepubliceerd 26 maart 2024

Besluitenlijst Raad van Bestuur 18 april 2024 – gepubliceerd 24 april 2024

Besluitenlijst Raad van Bestuur 16 mei – gepubliceerd 22 mei 2024

Besluitenlijst Raad van Bestuur 20 juni 2024 gepubliceerd 26 juni 2024

Besluitenlijst Raad van Bestuur 27 juni 2024 gepubliceerd 15 juli 2024

Besluitenlijst Raad Van Bestuur 2023:

Besluitenlijst Raad van Bestuur 19 januari 2023 – gepubliceerd 25 januari 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 16 februari 2023 – gepubliceerd 20 februari 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur van 16 maart 2023 – gepubliceerd 17 maart 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur van 30 maart 2023 gepubliceerd 31 maart 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 20 april 2023 – gepubliceerd 24 april 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 3 mei 2023 – gepubliceerd 10 mei 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 25 mei 2023 – gepubliceerd 1 juni 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 22 juni 2023 – gepubliceerd 27 juni 2023

Besluitenlijst Raad van bestuur 21 september 2023 – gepubliceerd 26 september 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 19 oktober 2023 – gepubliceerd 25 oktober 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur van 16 november 2023 gepubliceerd 21 november 2023

Besluitenlijst Raad van Bestuur 21 december 2023 – gepubliceerd 22 december 2023

Besluitenlijst Raad Van Bestuur 2022:

Besluitenlijst Raad van Bestuur 20 januari 2022 gepubliceerd 24 januari 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 17 februari 2022 gepubliceerd 23 februari 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 17 maart 2022 gepubliceerd op 18 maart 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 21 april 2022 gepubliceerd 27 april 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 4 mei 2022 – gepubliceerd 11 mei 2022

Raad van bestuur 23 juni 2022 – gepubliceerd op 24 juni 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 7 juli 2022 – gepubliceerd 13 juli 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 1 september 2022 – gepubliceerd 8 september 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 15 september 2022 – gepubliceerd 22 september 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 20 oktober 2022 – gepubliceerd 21 oktober 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 17 november 2022 – gepubliceerd op 23 november 2022

Besluitenlijst Raad van Bestuur 15 december 2022 – gepubliceerd op 19 december 2022

 

Besluitenlijst Raad Van Bestuur 2021:

Besluitenlijst Raad van Bestuur 21 januari 2021 – gepubliceerd op 26 januari

Besluiten Raad van Bestuur 25 februari 2021 gepubliceerd 5 maart

Besluitenlijst Raad van Bestuur 18 maart 2021 gepubliceerd 22 maart

Besluitenlijst Raad van Bestuur 22 april 2021 gepubliceerd 26 april

Besluitenlijst-Raad-van-Bestuur-20-mei-2021-gepubliceerd-21-mei

Besluitenlijst Raad van Bestuur 27 mei 2021 gepubliceerd 31 mei

Besluitenlijst Raad van Bestuur 17 juni 2021 gepubliceerd 23 juni

Besluitenlijst Raad van Bestuur 12 augustus 2021-gepubliceerd 13 augustus

Besluitenlijst Raad van Bestuur 16 september 2021-gepubliceerd 20 september

Besluitenlijst Raad van Bestuur 23 september 2021 – gepubliceerd 27 september 2021

Besluitenlijst Raad van Bestuur 21 oktober 2021 – gepubliceerd 26 oktober 2021

Besluitenlijst Raad van Bestuur 18 november 2021 – gepubliceerd 24 november 2021

 

Besluitenlijst Raad Van Bestuur 2020:

Besluitenlijst gepubliceerd op 23 januari-2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 7 februari 2020

Besluitenlijst  gepubliceerd op 19 maart deel 1 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 19 maart deel 2 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 30 april 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 28 mei 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 25 juni 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 20 augustus 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 17 september 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 15 oktober 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 19 november 2020

Besluitenlijst gepubliceerd op 21 december 2020

Besluitenlijst Algemene Vergadering 2019:

Besluitenlijst december 2019

Besluitenlijst mei 2019

Besluitenlijst Buitengewone Algemene Vergadering mei-2019

Besluitenlijst Raad van Bestuur 2019;

Besluitenlijst gepubliceerd op 19 december-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 21 november-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 24 oktober-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 12 september-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 20 juni-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 29 mei-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 16 mei 2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 24 April 2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 28 maart-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 21 maart-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 28 februari

Besluitenlijst gepubliceerd op 1 Maart-2019

Besluitenlijst gepubliceerd op 24 januari 2019

Besluitenlijst Raad van Bestuur 2018:

Besluitenlijst gepubliceerd op 18.11.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 20-12-2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 29-11-2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 07.05.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 09.06.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 17.05. 2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 19.04.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 29.03.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 28.02.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 23.03.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 25.01.2018

Besluitenlijst gepubliceerd op 08.02.2018

Besluitenlijst Raad van Bestuur 2017:

RvB gepubliceerd op 2017.12.21

RVB gepubliceerd op 09-11-2017

RVB gepubliceerd op 30-11-2017

RVB gepubliceerd op 21-09-2017

RVB gepubliceerd op 24-10-2017 R

RVB gepubliceerd op 29-06-2017

RVB gepubliceerd op 30-08-2017

RvB gepubliceerd op 01-06-2017

RvB gepubliceerd op 27-04-2017