Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13/10/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://isvag.be over jou verkrijgen. We raden je aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij het recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt of precies wilt weten welke gegevens wij bewaren, neem dan contact met ons op.

 

DOEL, GEGEVENS EN BEWAARTERMIJN

ISVAG gebruikt jouw persoonsgegevens dus nooit zomaar.

 • Je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We informeren je graag over wat die toestemming betekent, hoe je jouw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we jouw gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om jouw gegevens bij te houden. Zo kun je jouw toestemming met kennis van zake geven.
 • We gebruiken jouw gegevens om een algemene vraag of melding te beantwoorden;
 • We gebruiken jouw gegevens voor een bezoek te vervolledigen.
 • We gebruiken jouw gegevens om een sollicitatie procedure op te starten.

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

1.1 CONTACT – DOOR MIDDEL VAN TELEFOON, POST, E-MAIL EN/OF WEBFORMULIEREN

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • Een e-mail adres
 • Gsm nummer
 • Reden van contact

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

We bewaren deze data volgens geldende regelgeving.

 

1.2 HET VERZAMELEN EN ANALYSEREN VAN STATISTIEKEN VOOR WEBSITE VERBETERING

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • IP-adres
 • Geo-locatie data
 • Informatie over internetactiviteit, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

We bewaren deze data volgens geldende regelgeving.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

 

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites de persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor je gebruik maakt van deze websites.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

TOEGANG VERKRIJGEN TOT EN WIJZIGING VAN JOUW GEGEVENS

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonlijke gegevens van jou hebben, neem dan contact met ons op. Je kan contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Volgende rechten zijn van toepassing

 

 • Recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt
 • Recht op inzage: je kan een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om al jouw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

EEN KLACHT INDIENEN

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

CONTACTINFORMATIE

Isvag

Boomsesteenweg 1000

2610 Wilrijk

België

Website: https://isvag.be

E-mail: info@isvag.be