COVID-19

Veiligheid en gezondheid staan steeds centraal, daarom willen we bij ISVAG erop toezien dat al haar werknemers, bezoekers en contractoren de specifieke maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus strikt opvolgen. Daarom vragen we met aandrang dat u samen met uw medewerkers alle richtlijnen in deze communicatie zou doornemen alvorens uw werknemers hun opdracht komen uitvoeren op de ISVAG-site.

Graag wijzen wij u er op dat het principe van het dragen van een mondmasker de regel is en enkel wanneer de 1,5 meter gegarandeerd is, dit kan worden afgezet.

We merken dat het niet altijd evident is om de vereiste afstand te bewaren op de werkplek, in de gangen of op de trappen.  De dagelijkse besmettingsgraad neemt opnieuw toe én er is het bijkomende risico van collega’s die terugkeren uit vakantie. Vandaar dat we willen inzetten op bijkomende bescherming. Vanaf 16/7 is een mondmasker verplicht van zodra je je werkplek verlaat. Dit wil zeggen dat bij elke verplaatsing, naar een nieuwe onderhoudstaak, naar de kleedkamer, naar de refter, ….. een mondmasker dient gedragen
Dit houdt dus in dat het dragen van een mondmasker eerder de regel wordt dan -zoals nu het geval is- de uitzondering.

Deze voorwaarden gelden voor iedereen dus zowel interne medewerkers als contractoren.

De wegwerpmondmaskers zijn te verkrijgen in het magazijn of aan het onthaal.  De andere maatregelen blijven vanzelfsprekend van kracht. Social distancing blijft naast het geregeld wassen van je handen en herhaald reinigen van de oppervlakten die door meerdere personen worden gebruikt,  één van de belangrijkste maatregelen om besmetting te voorkomen.  Let er ook op dat in ruimtes met beperkte oppervlakten,  de nodige afstand kan gegarandeerd blijven.

Meer info nodig?

  • Indien u dringende vragen heeft rond de uitvoering of planning van de diensten kan u steeds terecht bij uw vaste ISVAG-contactpersoon.
  • Voor niet dringende vragen kan u terecht op het algemeen e-mailadres: info@isvag.be
  • Indien u nog bijkomende vragen heeft kan u steeds de preventieadviseur contacteren: preventieadviseur@isvag.be