Warmtenet

Katalysator in de energietransitie en cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

ISVAG verwerkt het restafval van meer dan 1 miljoen mensen die in en rond Antwerpen wonen. ‘Rest’afval, dus het deel dat overblijft nadat alles wat gerecycleerd of hergebruikt kan worden, er is uitgehaald. Bij de verwerking van het restafval in onze installatie komt een enorme hoeveelheid warmte vrij. Vroeger ging die warmte verloren en dat is zonde als je weet dat we die warmte eigenlijk kunnen delen met anderen. Daarom leveren we die zogenaamde ‘restwarmte’  aan bedrijven in de buurt en willen we die binnenkort ook inzetten om de huizen van duizenden gezinnen te verwarmen en van warm water te voorzien.

Deze warmte-hergebruiksystemen worden warmtenetten genoemd en zijn niet nieuw: ze bestaan al sinds jaar en dag in Oost-Europa. Daar zijn de buizennetwerken bovengronds. Ook de Scandinavische landen hebben intussen meer dan 100 jaar ervaring met warmtenetwerken. Daar liggen de buizen netjes en efficiënt onder de grond. Bij ons hebben de meeste huizen en bedrijven nog altijd hun eigen verwarmingsketel en warmwaterboiler. In Vlaanderen ligt in bijna elke straat een aardgasleiding en lange tijd was de makkelijkste oplossing dat elk huis zijn eigen stookinstallatie had. Maar lang niet meer de meest milieuvriendelijke, zo blijkt.

Sinds 19 mei 2020 levert ISVAG warmte aan haar allereerste afnemer. Door de leiding stroomt warm water, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook inzet in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit ISVAG-warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.

De eerste warmtelevering aan H.Essers was een historisch moment: hiermee werd het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof officieel in gebruik genomen. De huidige ISVAG-installatie kan in totaal 3MW warmte uitkoppelen om bedrijven zoals H.Essers te beleveren. Het warmtenet is een samenwerking van ISVAG met POM Antwerpen, Rio-Link en Stad Antwerpen.

De vermeden emissies leveren een besparing van de uitstoot op vergelijkbar met 25.000 tot 55.000 auto’s per dag op de A12

Door de aanleg van het warmtenet zal jaarlijks 241.689 MWh gas bespaard worden (55% van het theoretisch potentieel), waardoor de hele site CO2– neutraal wordt. De uitrol van het stedelijk warmtenet is hierdoor cruciaal voor de klimaatdoelstellingen van de stad Antwerpen en Vlaanderen.

ISVAG maakt ook deel uit van Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL), het technologieplatform voor warmtenetten van ODE, dat in 2012 werd  opgericht met steun van de Nederlandse Stichting Warmtenetwerk en 82 leden heeft in Vlaanderen.
Onze doelstelling is het stimuleren van een gedragen ontwikkeling van duurzame warmte- en koudenetten.

WNVL-leden zijn bedrijven en organisaties actief in de sector warmtenetten: projectontwikkelaars, uitbaters, fabrikanten van componenten, leveranciers, aannemers, studiebureaus, onderzoekscentra  en lokale overheden zoals provincies, gemeenten en intercommunales. WNVL gaat actief het overleg aan met de Vlaamse overheid over knelpunten en oplossingen voor de ontwikkeling van warmtenetten en organiseert ook werkgroepen met geïnteresseerde leden over specifieke thema’s.

Link Warmtenetwerk Vlaanderen : https://www.ode.be/