Welkom bij ISVAG

Bij ISVAG zetten we het niet-recycleerbaar restafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om naar energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren we ook warmte via het warmtenet aan bedrijven.

13 jun 2024

Komt u op 6 juli ook naar ons buren-infomoment?

Op 4 november 2022 kreeg ISVAG van de Vlaamse minister voor omgeving een proefvergunning voor 2 jaar, gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden is een wijziging van de omgevingsvergunning noodzakelijk en daarvoor diende ISVAG eerder deze maand een verzoek in. De wijziging van de omgevingsvergunning is nodig om te kunnen investeren in de rookgasreiniging om de stikstofuitstoot (die al onder de norm ligt) nog verder te verlagen. Tegelijk wil ISVAG investeren in een warmtegebouw met een back-up, waardoor de werking van het warmtenet geoptimaliseerd en gegarandeerd kan worden. Twee belangrijke aanpassingen die het milieu en de omgeving ten goede komen. Voor deze vergunningswijziging werd door erkende deskundigen een nieuw Milieu Effecten Rapport (MER) opgesteld, waarbij de impact van ISVAG op de omgeving in kaart werd gebracht. Wil u alles weten deze vergunningswijziging en de geplande investeringen, kom dan naar ons buren-infomoment op zaterdag 6 juli 2024. PROGRAMMA U kan deelnemen aan één van de drie identieke informatiesessies die telkens stipt starten om 9, 11 of 13u. Elke sessie duurt ± 2 uur. We starten met een korte video, gevolgd door een toelichting over de aangevraagde vergunningswijziging en een vraag- en antwoordsessie met verschillende leden van het ISVAG-team. Wie wenst, kan aansluitend deelnemen aan een rondleiding door de installatie met één van onze gidsen. Elke infosessie wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Inschrijven voor dit infomoment kan via www.isvag.be/burendag of telefonisch via 03 877 28 55. Inschrijven graag uiterlijk tegen 1 juli.

13 jun 2024

ISVAG laat als eerste intercommunale impact van PFAS onderzoeken

In ons dagelijks leven komen we voortdurend in contact met PFAS, die voorkomen in tal van alledaagse voorwerpen omwille van hun waterafstotende, vuilafstotende en hittebestendige eigenschappen. Voorbeelden zijn antiaanbakpannen, regenkleding, voedselverpakkingen zoals pizzadozen, verzorgingsproducten, en cosmetica zoals zonnebrandcrème, waterdichte mascara en langhoudende lippenstift. PFAS worden ook aangetroffen in drinkwater en regenwater. Hierdoor worden we overal blootgesteld aan PFAS, zowel binnen als buiten, thuis en op het werk, ook door wat we eten en drinken. Er zijn al maatregelen genomen op Europees en Belgisch niveau om de productie van schadelijke PFAS te verbieden en normen vast te stellen voor voedsel en drinkwater. De enige manier om blootstelling aan PFAS te verminderen, is door de bron aan te pakken, namelijk bij de producenten. Totdat dat gebeurt, zullen PFAS overal aanwezig blijven. PFAS komen ook in restafval terecht. Als eerste intercommunale in Vlaanderen laat ISVAG door VITO onderzoeken wat de impact hiervan is. Er wordt gekeken of er PFAS in de rookgassen zit en wat de impact is op de omgeving. In een eerste fase werd de geografische spreiding van de jaargemiddelde concentraties in kaart gebracht op basis van emissiemetingen (wat komt er uit de schouw?). Daarna werd de impact op de omgeving van ISVAG beoordeeld door 3 maanden lang op 4 locaties immissieconcentraties te meten (wat is de impact ter plaatse, bij Atlas Copco, Ikea, Equans en de Cleydael Golf Club?). Deze locaties werden gekozen op basis van eerdere modellering van PFAS-concentraties. Meten is weten, maar wat is norm? Het is belangrijk om mee te geven dat er momenteel nog geen wettelijk of gezondheidskundig toetsingskader is voor PFAS-metingen in de lucht in Vlaanderen, België of Europa. Daarom is er een tijdelijk toetsingskader vastgesteld: een waarde tussen 0,4 en 2,2 ng/m³ voor de som van de 4 EFSA-PFAS-verbindingen (PFNA, PFOA, PFHxS, PFOS). Dit is gebaseerd op de aanbeveling van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA, voor orale blootstelling. Uit het VITO onderzoek blijkt dat de gemiddelde EFSA-concentraties op de vier meetlocaties lager liggen dan de drempelwaarde van het tijdelijke toetsingskader voor omgevingslucht EFSA-PFAS (0,4 ng/m³). Er is een indicatie dat de installatie van ISVAG bijdraagt aan de gemeten PFAS-concentratie in de buurt van meetpunt Atlas Copco, maar het rapport geeft ook aan dat in de omgevingslucht nog andere PFAS gemeten worden die niet afkomstig zijn van de emissies uit de ISVAG-installatie. Dit blijkt zowel uit onderzoek van de samenstelling van de PFAS als de windrichting tijdens de metingen, waardoor er verondersteld kan worden dat er ook andere bronnen zijn. De Raad van Bestuur van ISVAG besliste bijkomend onderzoek uit te voeren en in te zetten op verdere monitoring.

24 mei 2024

ISVAG dient aanvraag in voor vergunningswijziging

ISVAG heeft vandaag een aanvraag ingediend voor een wijziging van de omgevingsvergunning voor haar installatie. Deze aanvraag is een logisch gevolg van de voorwaarden die de Vlaamse minister voor omgeving heeft opgelegd in de proefvergunning voor 2 jaar, die door haar werd verleend op 4 november 2022. De wijziging aan de omgevingsvergunning is nodig om te kunnen investeren in de rookgasreiniging om de stikstofuitstoot (die al onder de norm ligt) nog verder te verlagen. Tegelijk wil ISVAG investeren in een warmtegebouw met een back-up, waardoor de werking van het warmtenet geoptimaliseerd en gegarandeerd kan worden. Twee belangrijke aanpassingen die het milieu en de omgeving ten goede komen. Voor deze vergunningswijziging werd door erkende deskundigen ook een volledig nieuw Milieu Effecten Rapport (MER) opgesteld, waarbij de impact van ISVAG op de omgeving in kaart werd gebracht. Zodra het Departement Omgeving het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk heeft verklaard, zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Hernieuwbare energie

Waar afval verbrand wordt, komt er – nogal logisch – heel veel warmte vrij. Zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Warmte kun je tenslotte heel goed benutten om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier sla je twee vliegen in één klap: je bent van het afval af en je krijgt er stroom of warmte bij die je anders niet zou hebben.

lees verder