Welkom bij ISVAG

ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. Het restafval van 1  miljoen mensen wordt hier omgezet in energie en dit levert stroom op voor meer dan 20.000 gezinnen. Dus misschien komt de stroom voor jouw computer of voor het licht op jouw school wel uit het afval dat wij hier verwerken.

Hernieuwbare energie

Waar afval verbrand wordt, komt er – nogal logisch – heel veel warmte vrij. Zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Warmte kun je tenslotte heel goed benutten om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier sla je twee vliegen in één klap: je bent van het afval af en je krijgt er stroom of warmte bij die je anders niet zou hebben.

lees verder

Mensen scheiden hun afval netjes vooraf. Dat scheelt al heel veel restafval en dat is belangrijk. We verwerken dat laatste beetje restafval in een roosteroven en dat doen we zo goed, dat de rookgassen die daarbij vrijkomen maar een fractie zijn van de toegelaten normen. Dat scheelt dus al voor het milieu. Maar, zeggen wij, voorkomen is beter dan genezen. Hoe minder afval we met z’n allen produceren, hoe beter voor iedereen.