Welkom bij ISVAG

We evolueren naar een circulaire economie, maar ondanks al onze inspanningen blijft er nog steeds heel wat niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval over. Bij ISVAG zetten we dit niet-recycleerbaar restafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om naar energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren we ook warmte via het warmtenet aan bedrijven.

Hernieuwbare energie

Waar afval verbrand wordt, komt er – nogal logisch – heel veel warmte vrij. Zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Warmte kun je tenslotte heel goed benutten om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier sla je twee vliegen in één klap: je bent van het afval af en je krijgt er stroom of warmte bij die je anders niet zou hebben.

lees verder

Mensen scheiden hun afval netjes vooraf. Dat scheelt al heel veel restafval en dat is belangrijk. We verwerken dat laatste beetje restafval in een roosteroven en dat doen we zo goed, dat de rookgassen die daarbij vrijkomen maar een fractie zijn van de toegelaten normen. Dat scheelt dus al voor het milieu. Maar, zeggen wij, voorkomen is beter dan genezen. Hoe minder afval we met z’n allen produceren, hoe beter voor iedereen.