Isvag levert eerste warmte aan H. Essers

WILRIJK – Momenteel worden de laatste testen afgerond waardoor ISVAG, nauwelijks een jaar na de eerste spadesteek, van start kan gaan met het uitkoppelen van warmte naar de allereerste afnemer. De eerste warmtelevering aan H.Essers is een historisch moment: hiermee wordt het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof nu ook officieel in gebruik genomen.

Door de leiding zal voortaan warm water stromen, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook zal inzetten in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit ISVAG-warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.

De eerste warmtelevering aan H.Essers is een historisch moment: hiermee wordt het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof nu ook officieel in gebruik genomen. De huidige ISVAG-installatie kan in totaal 3MW warmte uitkoppelen om bedrijven zoals H.Essers te beleveren. In de komende maanden zullen nog andere bedrijven op het net worden aangesloten. Het warmtenet is een samenwerking van ISVAG met POM Antwerpen, Rio-Link en Stad Antwerpen.

 

De toepassing van herbruikbare warmte is een voorbeeld van hoe wij inzetten op efficiënt energiegebruik. En dat past op zijn beurt binnen ons grootschalig duurzaamheidsprogramma. Het warmtenet van Wilrijk draagt bij tot de verduurzaming van onze logistieke oplossingen

Naast elektriciteit nu ook duurzame warmte

Met de warmte van de afvalverbranding produceert ISVAG eerst stoom die in een turbine in elektriciteit voor ruim 25.000 gezinnen wordt omgezet. Daarnaast blijft nog voldoende restwarmte over, waarmee voortaan dus ook water wordt opgewarmd en in het warmtenet wordt gepompt.

Aan ontvangerszijde werd de stookplaats bij H.Essers volledig omgebouwd: twee bestaande ketels die draaiden op fossiele brandstoffen werden afgebroken om plaats te maken voor een warmtestation.

 

Kristof BOSSUYT, voorzitter ISVAG: “Met dit project leveren ISVAG en alle betrokken partners een aanzienlijke positieve bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit én aan het klimaat. Enkel en alleen met dit warmtenet kan nu jaarlijks al 2.310 ton CO2 en 2,35 ton NOx vermeden worden. En het potentieel is nog vele malen groter. Met een nieuwe ISVAG-installatie zal dit netwerk verder uitgerold kunnen worden richting Antwerpen, Nieuw-Zuid, Blue Gate Antwerp, waarbij sociale woonprojecten, nieuwbouwprojecten & woonwijken kunnen aangesloten worden, maar ook Wilrijk zelf zal erbij gebaat zijn (Neerland-UA én op termijn GZA).”

VITO bracht intussen ook trajecten in kaart richting Neerland, Universiteitscampus Drie Eiken, UZA (Edegem) en Aartselaar, dat reeds eerder heeft aangegeven dat het restwarmte wil gebruiken om haar zwembad te verwarmen.

Antwerpen en Vlaanderen trekken kaart warmtenetten

Recent verleende het Vlaams Energie Agentschap (VEA) – dat valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Minister van omgeving – nog 10 miljoen euro steun aan warmtenetten in Vlaanderen. Het grootste deel van dit budget – ongeveer 7,5 miljoen euro – gaat naar de uitbreiding van de warmtenetten van de afvalverbrandingsinstallaties van Roeselare, Harelbeke, Oostende én Antwerpen. Fluvius had bij de Vlaamse overheid in het kader van de call Groene Warmte een steunaanvraag ingediend voor de aanleg van een transportleiding vanuit de ISVAG-backbone, richting UZA – Campus 3 Eiken van UA en GZA St-Augustinus. Deze aanvraag werd dus door het VEA goedgekeurd. Deze subsidie toont aan dat Vlaanderen nu resoluut de kaart van de warmtenetten trekt, en daarbij zeker ook een belangrijke rol toekent aan de afvalenergiesector.