Aanstelling intendant

Antwerpen, 26 mei 2023 – De stakeholdersgroep die op zoek is naar een langetermijnperspectief voor de verwerking van het huishoudelijk afval van 30 Antwerpse steden en gemeenten, heeft een intendant gekozen. De keuze is gevallen op de Nederlander Jan Storm, een ervaren bestuurder en oud-wethouder.

Jan was directeur van verschillende regionale, nationale en internationale besturen en bedrijven, vooral op het gebied van afval, milieu en circulaire economie. In de afgelopen 20 jaar vervulde hij verscheidene adviesopdrachten en initieerde en coördineerde hij de totstandkoming van het handboek over circulaire economie “Challenging Changes” van Ad Lansink, de geestelijke vader van de afvalhiërarchie die de kern vormt van het Europese afvalbeleid. Jan werd door de groep unaniem gekozen na een selectieprocedure, waarvoor 3 kandidaten een voorstel hebben ingediend.

 

Op 30 november 2022 vond onder begeleiding van Levuur, een externe procesbegeleider, een eerste gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van ISVAG en de gemeente Aartselaar. Daar werd afgesproken om samen een traject op te starten en op zoek te gaan naar een langetermijnperspectief voor alle belanghebbenden van ISVAG. De groep werd ook stelselmatig uitgebreid met andere stakeholders.

 

Vandaag maken volgende mensen deel uit van de groep:

 

  • Gemeente Aartselaar: burgemeester Sophie De Wit en schepen Hans Cops
  • Stad Antwerpen: schepenen Els van Doesburg, Tom Meeuws en Koen Kennis
  • Namens de kleine ISVAG-aandeelhouders Hemiksem, Mortsel, Niel, Boom en Puurs-Sint Amands: gemeenteraadslid Anita Ceulemans uit Boom
  • IGEAN: directeur Jo Bridts, voorzitter Erik Broeckx en directeur inzameling Wouter Meersmans
  • Bond Beter Leefmilieu
  • ISVAG: directeur Kristel Moulaert en voorzitter Kristof Bossuyt

 

Samen willen zij, vertrekkend van een wit blad, op zoek gaan naar een zo breed mogelijk gedragen oplossing voor de verwerking van het huishoudelijk afval van de 1,06 miljoen inwoners van het ISVAG-verwerkingsgebied. Alle opties liggen hierbij open.

 

Om het bemiddelingsproces in goede banen te leiden en de groep te helpen om samen tot een oplossing te komen, werd gezocht naar een onafhankelijke intendant. Voor de groep was het van belang dat de intendant over gedegen kennis van de circulaire economie beschikt en dus zowel inhoudelijke, technische als bestuurlijke ervaring en expertise kan aanreiken De leden van de groep hebben samen verschillende kandidaten geïnterviewd en alle voorstellen mee beoordeeld. Uiteindelijk werd Jan Storm unaniem als intendant gekozen. De groep hoopt dat de aanstelling van de intendant ook een stimulans zal zijn voor een aantal stakeholders die vandaag nog niet deelnemen, om aan te sluiten.

De intendant zal nu zo snel mogelijk samenzitten met de voltallige groep, waarbij de concrete aanpak voor de samenwerking met de groep zal worden vastgelegd. De intendant en de groep vragen begrip voor het feit dat over het verloop van de gesprekken tijdens het bemiddelingsproces niet met de pers gecommuniceerd zal worden.