Fact check

De Minaraad van Aartselaar heeft recent op haar website een aantal berichten geplaatst. De Minaraad stelt dat het opstellen van een milieu-effectenrapport (MER) gelijkstaat aan het indienen van een vergunningsaanvraag.

De MER-procedure is bedoeld om de milieueffecten van een installatie of project te onderzoeken. ISVAG heeft vandaag een tijdelijke vergunning die eindigt in november en moet het afval van 30 steden en gemeenten blijven verwerken. Gelet op deze maatschappelijke taak, is ISVAG begonnen met het opstellen van een MER om de impact van onze verwerking op het milieu te onderzoeken. Deze procedure neemt tijd in beslag. Ondertussen loopt de bemiddeling verder. ISVAG wil er uiteraard voor zorgen dat de minister beschikt over de meest actuele informatie aangaande milieu effecten om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen.  Ondertussen blijft ISVAG positief bijdragen aan het overleg met alle stakeholders en hopen we om samen te komen tot een breed gedragen langetermijnvisie, ontwikkeld door de intendant en alle belanghebbenden.