Factcheck artikel Minaraad 13 december 2021

We geven jullie graag een factcheck over het artikel van de Minaraad.

Wat Minaraad schrijft:

Dankzij de gestage daling van te verbranden restafval in Vlaanderen (in lijn met de klimaat- & afvaldoelstellingen van de Vlaamse Regering) is er voldoende capaciteit beschikbaar in andere, goedkopere afvalverbrandingsinstallaties in Vlaanderen. Zelfs zonder de huidige ISVAG-afvalverbranding.

Wat zijn de feiten?

Uit de informatie die jaarlijks door OVAM wordt gepubliceerd, blijkt dat er geen sprake is van een  gestage daling in het restafval.  En zelfs wanneer het afval zou afnemen, dan nog is er nog steeds onvoldoende verbrandingscapaciteit. Er wordt nog steeds niet-recycleerbaar brandbaar afval gestort. Dat blijkt jaar na jaar uit de officiële rapportering “Tarieven & Capaciteit” van OVAM, in opdracht van de Vlaamse regering.

Wat Minaraad schrijft:

Net zoals in 1999, is die uitspraak van de ISVAG-voorzitter complete onzin. In werkelijkheid bleef geen enkele vuilniszak staan gedurende gans die sluitingsperiode van meer dan 1 jaar. Het verdwijnen van de ISVAG-afvalverbrandingsoven leidde evenmin tot een afvalberg.  Ongefundeerde bangmakerij dus met als enige waarheid dat de huidige oven overbodig werd en de gemeenten wiens afval er nu verbrand wordt, goedkoper elders terecht kunnen.

 

Wat zijn de feiten?

Het gevolg van de ontoereikende verwerkingscapaciteit zal wel degelijk verstrekkende gevolgen hebben. Het afval zal niet blijven staan in de straten, de gemeenten zullen niet anders kunnen dan dit te blijven ophalen. Als ISVAG sluit dan moeten die 30 steden en gemeenten het restafval van hun 1,06 miljoen inwoners wel elders zien onder te brengen, in een markt waar vandaag al capaciteit tekort is. De wet van vraag en aanbod zal ertoe leiden dat dit zonder de minste twijfel een pak duurder wordt. En dan hebben we het nog niet over de extra overslag- en transportkosten. Al die extra transporten kunnen bezwaarlijk ook een ecologisch voordeel worden genoemd.

Wat Minaraad schrijft:

Wanneer de vergunning voor de overbodige, peperdure, nieuw te bouwen verbrandingsoven door de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt vernietigd, komt dit zowel het leefmilieu alsook de burgers in de bediende gemeenten zeker ten goede.

Wat zijn de feiten?

Het is de taak van ISVAG om het restafval van haar vennoten te verwerken binnen het kader van de Vlaamse regelgeving. Dit houdt in dat de verwerking gebeurt ofwel op de site in Wilrijk ofwel elders in Vlaanderen. Indien de verwerking moet gebeuren op een andere locatie in Vlaanderen, dan zal dit niet alleen een zwaardere impact op de kosten, maar ook op het leefmilieu hebben. Het afval moet dan immers over langere afstanden worden getransporteerd, er zal een bijkomende overslaglocatie moeten worden ingericht én de uitrol van het warmtenet in het Zuiden van Antwerpen zal niet gebeuren. Een nieuwe ISVAG installatie zal het afval bovendien verwerken aan de absoluut laagst mogelijke emissies, die nergens in Vlaanderen gehaald worden.

Wat Minaraad schrijft:

Het opdoeken van de ISVAG-afvaloven biedt immers de Vlaamse leefmilieuminister en de Vlaamse Regering de ideale gelegenheid te bewijzen dat het hen wel degelijk menens is met het terugdringen van de CO2- en NOx-niveaus in Vlaanderen. Hiermee ook consequent handelend, geheel in lijn met het Vlaamse beleid rond de gascentrales in Dilsen-Stokkem, Tessenderlo en Vilvoorde, waarvan de vergunningen systematisch werden geweigerd omwille van de als nefast beoordeelde CO2- en NOx-impact.

Wat zijn de feiten?

Met een sluiting van ISVAG wordt het restafval van 1,06 miljoen inwoners niet plotsklaps weggetoverd. Het zal dan op een andere plek verwerkt moeten worden. Duurder, en met hogere emissies. En met veel langere transporten. Hoe dit zal leiden tot het terugdringen van CO2 en NOx emissies valt in het betoog van Mina niet te achterhalen. De verdere uitrol van het ISVAG warmtenet zal ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de buurt er meetbaar op vooruit gaat en zal ook toelaten dat de stad Antwerpen haar klimaatdoelstellingen haalt. Wordt het afval elders verwerkt, dan zal het nog steeds emissies veroorzaken, maar dan blijft de buurt achter zonder de ecologische voordelen van het warmtenet, die vele malen groter zijn dan de impact van de ISVAG- installatie zelf. De buurt, het klimaat en de 1,06 miljoen inwoners van de 30 ISVAG-gemeenten zijn dus een pak beter af mét een installatie in Wilrijk dan zonder.