Foutieve foto in Gazet van Antwerpen

In de Gazet van Antwerpen (zowel in de krant als op de website) verscheen op 19/10/2023 een artikel “Verbrandingsovens krijgen hoeveelheid cocaïne nog altijd niet weggewerkt”. Dit artikel gaat over het probleem van de cocaïne die door de douane in de Antwerpse haven in beslag wordt genomen.
Bij het artikel werd een foto van de ISVAG installatie gepubliceerd, waardoor verondersteld wordt dat ook bij ISVAG drugs zou verbrand worden. Dit klopt niet. Bij ISVAG wordt enkel huishoudelijk afval verwerkt en helemaal geen drugs. We hebben deze fout gesignaleerd aan de redactie waarna de foto van de website van GVA werd verwijderd. Er werd ook gevraagd om in de krant van morgen een rechtzetting te publiceren.