Hervergunning en nieuw mini-warmtenet

Conform het gunstig advies van ondermeer de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, heeft Vlaams Minister van omgeving Zuhal Demir vandaag een hervergunning afgeleverd voor de huidige ISVAG-installatie tot 31 december 2027. Ook de uitkoppeling van warmte naar het mini-warmtenet op het bedrijventerrein Terbekehof wordt vergund. De beslissing van de Minister kwam er nadat de Raad van Vergunningsbetwistingen op 29 november vorig jaar de hervergunning en de hieraan gekoppelde uitbouw van het mini-warmtenet had vernietigd. De hervergunning is zeker een opsteker voor de 55 medewerkers van ISVAG.

Op 30 mei 2018 maakte toenmalig Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege haar beslissing bekend om de vergunning voor de bestaande afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 te verlengen en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet goed te keuren. Naar aanleiding van ondermeer een beroep tegen deze beslissing door 4 inwoners van de Gemeente Aartselaar, oordeelde de Raad van Vergunningsbetwistingen op 29 november 2019 dat Minister Schauvliege haar beslissing onvoldoende formeel had gemotiveerd en vernietigde om deze louter formalistische reden de vergunning.

Door dit arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen diende de huidige Vlaams Minister voor Omgeving, Zuhal Demir, een nieuwe beslissing te nemen. Na meerdere opnieuw uitgebrachte gunstige adviezen door de bevoegde adviesverlenende instanties én het gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingscommissie voor het verder exploiteren van de bestaande installatie tot 31 december 2027 en een vergunning voor onbepaalde duur voor de uitkoppeling van warmte, heeft de Minister conform hieraan de vergunning verleend.

ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking, die het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio omzet in grondstoffen en in duurzame energie. ISVAG doet dit op de ecologisch en economisch meest geschikte manier en produceert vandaag elektriciteit voor meer dan 25.000 gezinnen. Dankzij deze vergunning kan binnenkort de eerste warmte geleverd worden aan afnemers op het bedrijventerrein Terbekehof en kan ISVAG ook verder bijdragen aan de plannen om waterstof te produceren voor een waterstof-tankstation in de buurt.

Tijdens de coronacrisis van de afgelopen weken is eens te meer gebleken hoe cruciaal de sector van de afvalophaling en –verwerking is voor onze samenleving. In moeilijke omstandigheden blijven de 55 ISVAG medewerkers zich 7 dagen op 7 inzetten om ervoor te zorgen dat het huishoudelijk restafval op de meest professionele manier, met de laagst mogelijk emissies – en bijgevolg de kleinst mogelijke impact op milieu en de mens – verwerkt blijft worden.

Volgens ISVAG-voorzitter Kristof Bossuyt is de goedkeuring door de Minister dan ook in de eerste plaats een opsteker voor de ISVAG-medewerkers en hun gezinnen: “De afgelopen weken hebben zij zich meer dan ooit ingezet om deze essentiële installatie draaiend te houden, terwijl in de media constant gespeculeerd en gespind wordt over de toekomst van hun bedrijf. We blijven met vertrouwen inzetten op onze plannen om de bestaande installatie te vervangen door een nieuwe, nog performantere 2.0 ISVAG-afvalverwerkingsenergiecentrale. De verdere uitrol van stedelijke warmtenetten sluit ook perfect aan bij het Vlaamse Klimaatplan en het streven van de Vlaamse regering om te voorzien in een belangrijke transitie van groene stroom naar groene warmte, heel concreet ten Zuiden van Antwerpen. Hierdoor zullen heel wat vervuilende emissies van kleine stookinstallaties vermeden kunnen worden, waardoor de luchtkwaliteit in de lokale leefomgeving er drastisch op vooruit zal gaan.”