Het Antwerps klimaatplan

Welgemeende felicitaties voor schepen leefmilieu Tom Meeuws nav de voorstelling van het Antwerpse klimaatplan!

ISVAG is het volmondig eens met schepen Meeuws (uit De Tijd): “We zijn geen doelstellingsfetisjisten.Het plan is haalbaar en bestaat uit duidelijke, robuuste oplossingen om er te geraken.We moeten meer systemisch werken op grotere schaal.”
De schepen mag dan ook op ISVAG rekenen: met het warmtenet dat al operationeel is en zal worden uitgerold ten zuiden van de stad, willen wij op termijn tot 40.000 woningen en bedrijven van warmte voorzien. Naar Scandinavisch model kan dit worden gekoppeld aan dat warmtenet waarmee het stadsbestuur de komende jaren restwarmte van havenbedrijven naar 30.000 woningen in de binnenstad zal brengen. Samen, systematisch werken op grotere schaal om synergieën te bereiken!

In de themacommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van afgelopen maandag 30 november, vermeldde secretaris-generaal Nick Vandevelde van Fluvius het alternatievenonderzoek voor warmtevoorziening, dat door Fluvius werd opgesteld in opdracht van het Antwerpse college van Burgemeester en Schepenen. Dit rapport concludeert volgens Nick Vandevelde dat de restwarmte van ISVAG de enige concrete bron is voor het realiseren van de warmtedoelstellingen op korte termijn.

Lees hier het volledige artikel in De Tijd:

https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/antwerpen-wil-miljarden-mobiliseren-voor-klimaat/10269028