ISVAG dient aanvraag in voor vergunningswijziging

ISVAG heeft vandaag een aanvraag ingediend voor een wijziging van de omgevingsvergunning voor haar installatie. Deze aanvraag is een logisch gevolg van de voorwaarden die de Vlaamse minister voor omgeving heeft opgelegd in de proefvergunning voor 2 jaar, die door haar werd verleend op 4 november 2022.

De wijziging aan de omgevingsvergunning is nodig om te kunnen investeren in de rookgasreiniging om de stikstofuitstoot (die al onder de norm ligt) nog verder te verlagen. Tegelijk wil ISVAG investeren in een warmtegebouw met een back-up, waardoor de werking van het warmtenet geoptimaliseerd en gegarandeerd kan worden. Twee belangrijke aanpassingen die het milieu en de omgeving ten goede komen.

Voor deze vergunningswijziging werd door erkende deskundigen ook een volledig nieuw Milieu Effecten Rapport (MER) opgesteld, waarbij de impact van ISVAG op de omgeving in kaart werd gebracht.

Zodra het Departement Omgeving het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk heeft verklaard, zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd.