Lentepoets groot succes!

De lokale jeugdbewegingen zamelden 3.355 kilo zwerfvuil op tijdens onze lenteschoonmaak!

Ongeveer 300 jongeren, verbonden aan 27 jeugdbewegingen in ons werkingsgebied, hebben zondag deelgenomen aan de jaarlijkse lenteschoonmaak. In totaal werd 3.355 kilo aan zwerfvuil verzameld.