Ontmoet de vuilnishelden

Verschillende sectoren zijn van essentieel belang om onze maatschappij draaiende te houden, één daarvan is ongetwijfeld de afvalindustrie. Niet alleen de afvalophalers en de straatvegers, maar even goed de afvalverwerkers spelen een grote rol in onze samenleving.

De term vuilnishelden kwam dan ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Vorige week kon u de eerste editie lezen van onze “achter de schermen” nieuwsbrief. Vandaag laten wij Hans en Geert aan het woord.

Veel leesplezier!