UNITED - Playing for success

Playing for Success is een grensverleggend project voor leerlingen van 9 tot 14, die “uit de boot” van het onderwijs dreigen te vallen door te weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, onvoldoende motivatie, moeilijke thuissituatie, socio-emotionele moeilijkheden… Vaak worden deze kinderen als “onderpresteerders” bestempeld. PfS brengt deze leerlingen samen in een sportstadion, waar ze intensief gecoacht worden door een team van leerkrachten, stagiairs, vrijwilligers en mensen uit de plaatselijke sportvereniging. Het project wordt begeleid vanuit de Plantijn Hogeschool Antwerpen, departement orthopedagogie en de Universiteit van Gent, departement onderwijskunde.