Poolse delegatie bezoekt ISVAG

Een dertigtal vertegenwoordigers van steden, gemeenten, regionale overheden en media uit de Poolse regio Neder-Silezië brachten een bezoek aan ISVAG.

Al het restafval in deze regio – die net geen 3 miljoen inwoners telt – wordt momenteel gestort. De steden en gemeenten bekijken de mogelijkheid om over te schakelen op een meer duurzame verwerking in een afval-energiecentrale. Om deze belangrijke transitie goed te kunnen voorbereiden, bezoekt een delegatie verschillende installaties in Zweden, Italië, Nederland en in Vlaanderen.

 

Omdat eindverwerking niet op zich staat, maar een sluitsteen is in brede, algemene aanpak, nodigde ISVAG ook Piet Coopman van Interafval uit, die het afvalbeleid vanuit Vlaams perspectief en de rol van steden en gemeenten in het Vlaamse afvalbeheer toelichtte.
Frederik Cuypers van Stad Antwerpen kwam aan de deelnemers uitleggen hoe de grootste stad van Vlaanderen de afvaluitdaging aanpakt.
ISVAG vervolledigde het verhaal met een presentatie over de werking van een afval-energiecentrale en rol van de installatie in de energievoorziening.

De studiedag werd afgesloten met een rondleiding in de installatie. De deelnemers waren enthousiast over de informatie die met hen werd gedeeld, en de properheid van de installatie.