Raad voor vergunningsbetwistingen verwerpt schorsingsberoep tegen ISVAG-vergunning

Wilrijk, 8 juni 2023 – Op 4 november 2022 verleende Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir aan ISVAG een omgevingsvergunning met een proeftermijn van twee jaar. Tegen die vergunning werd een schorsingsberoep ingediend door zes inwoners uit Aartselaar en Wilrijk, door Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. Daarnaast werd ook een vernietigingsberoep ingediend door dezelfde partijen, en door de gemeente Aartselaar.

Een schorsingsberoep is te vergelijken met een kortgeding, waarbij om redenen van hoogdringendheid een schorsing van de vergunning wordt gevraagd in afwachting van een uitspraak ten gronde.

De raad voor vergunningsbetwistingen heeft het schorsingsberoep nu behandeld en oordeelt dat de  hoogdringendheid niet werd aangetoond en dat de proefvergunning voor de ISVAG-installatie bijgevolg niet geschorst dient te worden.

Concreet wil dit zeggen dat de installatie gewoon kan verder werken, in afwachting van de uitspraak van de raad voor vergunningsbetwistingen over het vernietigingsberoep.

ISVAG vertegenwoordigt 30 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen, alles samen goed voor 1,06 miljoen inwoners die samen jaarlijks ongeveer 170.000 ton niet-recycleerbaar restafval en grofvuil produceren. Driekwart van dat afval gaat naar de ISVAG-installatie aan de A12 in Wilrijk, waar er elektriciteit mee wordt geproduceerd voor zowat 25.000 gezinnen en warmte voor een aantal bedrijven in de buurt.  ISVAG staat dus niet enkel in voor een duurzame verwerking van huishoudelijk restafval, maar is ook een energieproducent. We zetten afval om in elektriciteit en warmte. Tijdens de energiecrisis van de afgelopen maanden werd de kwetsbaarheid van de energievoorziening in ons land pijnlijk duidelijk. We moeten daarom dringend werk maken van een energietransitie, waarbij we minder afhankelijk worden van buitenlandse (fossiele) energiebronnen. Eén van de grootste uitdagingen in de komende jaren is het afstemmen van lokale, flexibele elektriciteitsproductie – zoals die van ISVAG  – op een toenemend elektrisch verbruik, waarin elektrische wagens en warmtepompen voor verwarming van huizen niet meer weg te denken zijn.

In deze transitie kan ISVAG een belangrijke rol spelen. Tijdens de energiecrisis bewees de ISVAG-installatie en het bijhorende warmtenet niet alleen haar ecologische meerwaarde, maar bovendien ook haar nut in de leveringszekerheid van energie. De extra inkomsten die ISVAG ontving door de gestegen energieprijzen, vloeiden bovendien rechtstreeks terug naar de steden en gemeenten.

Intussen werd onder begeleiding van een neutrale moderator ook een bemiddelingsprocedure opgestart. ISVAG is erin geslaagd om een dialoog aan te knopen met de gemeente Aartselaar, vertegenwoordigers van Bond Beter Leefmilieu, IGEAN, de kleine ISVAG vennoten en de Stad Antwerpen. Samen hebben de verschillende stakeholders zich geëngageerd om samen met een intendant op zoek te gaan naar een “perspectief” voor de lange termijn, waar iedereen zich kan in vinden. Volgende week komt de groep voor het eerst samen met de intendant.