REACTIE OP BEROEP DENUO

Enkele dagen geleden stond in Gazet van Antwerpen en zusterkrant Het Nieuwsblad te lezen dat “de afvalsector” in beroep gaat tegen de vergunning voor een nieuwe ISVAG-installatie. Als reden voor dit beroep wordt aangehaald dat “de eerlijke concurrentie in de sector in het gedrang komt, omdat ISVAG niet enkel huishoudelijk restafval, maar ook bedrijfsafval nodig zou hebben om te verwerken in de nieuwe installatie.” 

Niets is minder waar. Allereerst: Denuo – het vroegere Go4Circle – vertegenwoordigt de private spelers in de sector. Het is logisch dat bedrijven opkomen voor hun business. Het argument van de oneerlijke concurrentie is echter in strijd met de Vlaamse regelgeving die expliciet voorschrijft dat de verwerking van huishoudelijk afval een taak is voor de steden en gemeenten. ISVAG is bovendien de enige intercommunale in Vlaanderen die uitsluitend huishoudelijk afval verwerkt en trouwens ook enkel daarvoor vergund is. Geen bedrijfsafval dus. Denuo komt aan de verkeerde deur aankloppen.

 

Of misschien wilde Denuo dit ook niet weten, maar wou het gewoon een steentje bijdragen aan de politiek geïnspireerde negatieve sfeerschepping rond de nieuwe ISVAG-installatie. Om onbegrijpelijke redenen blijft Denuo – die trouwens nog nooit ofte nimmer contact met ISVAG heeft opgenomen om onze kant van het verhaal te kennen – heel selectief uit de RFI citeren en foute argumenten aanhalen. Intussen is immers duidelijk gebleken dat een installatie in de haven allerminst een kostenbesparing oplevert en op vlak van energetisch rendement scoren de scenario’s in de RFI helemaal niet beter dan de ISVAG-installatie.