VITO start haalbaarheidsonderzoek voor ISVAG-warmtenet richting Hemiksem

ISVAG, Novus, Odebrecht en Compagnie Het Zoute sluiten intentieovereenkomst voor warmtelevering aan nieuwe Bekaert-site.

Wilrijk/Hemiksem, 15 oktober 2020 – In opdracht van ISVAG start VITO, de onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling, een haalbaarheids-onderzoek voor de aanleg van een warmtenet richting Hemiksem. Dit onderzoek is het directe gevolg van een intentieovereenkomst die ISVAG afsloot met woningspecialist NOVUS Projects, vastgoedgroep Odebrecht en projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute. Deze drie laatsten bereiden een gezamenlijk project voor op de voormalige Bekaert-fabriekssite in Hemiksem. Op het terrein van 25 ha zullen in de komende jaren 625 woningen en een park van 8 ha gerealiseerd worden. Burgemeester Luc Bouckaert van Hemiksem is tevreden met dit haalbaarheidsonderzoek. Indien de nieuwe oven gebouwd kan worden en de aanleg van een leiding haalbaar is, dan zal het gebruik ervan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Hemiksem.

Dertig steden en gemeenten – waaronder ook Hemiksem – werken samen in ISVAG, om het niet-recycleerbaar restafval van hun meer dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om te zetten in zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekt ISVAG met de bestaande installatie vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en sinds enkele maanden levert het ook warmte aan bedrijven. Eind juli werd de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een gloednieuwe afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal  produceren, verduidelijkt Kristof Bossuyt, voorzitter van ISVAG: “Concreet zal iets meer dan 50 MW warmte beschikbaar komen, wat voldoende is om tot 40.000 gezinswoningen van warmte te voorzien. In de afgelopen jaren werden door VITO verschillende mogelijke tracés geïdentificeerd voor de uitrol van een warmtenet. Tot nu toe werd vooral gekeken naar potentiële afnemers en additionele warmtebronnen ten noorden, oosten en zuiden van ISVAG. Hemiksem stond nog niet met stip op de radar, maar dankzij deze intentieovereenkomst komt daar nu verandering in.”

Woningspecialist NOVUS Projects, vastgoedgroep Odebrecht en projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute zullen in de komende jaren samen 625 woningen bouwen op het 25 ha grote terrein van de voormalige Bekaertfabriek. Voor de drie vastgoedspecialisten is duurzaamheid een onmisbare rode draad geworden in al hun projecten. Fossiele brandstoffen worden in nieuwe projecten zoveel mogelijk geweerd en vervangen door ecologische alternatieven op basis van collectieve warmtevoorzieningen. Zo heeft Odebrecht momenteel in Brugge het project Sandweghe in uitvoering, dat zal aansluiten op het warmtenet van IVBO. “Gezien onze sterke visie rond duurzaam vastgoed hebben we steile ambities voor de site in Hemiksem”, verduidelijkt Jan Gillis namens het consortium. “Aansluiten op het warmtenet van ISVAG maakt hier integraal deel van uit. We zijn ervan overtuigd dat vele anderen deze visie delen en dat de studie de meerwaarde van het warmtenet duidelijk zal maken.”

De bouw van een nieuwe ISVAG-installatie, met de daaraan gekoppelde verdere uitrol van een warmtenet, bleek dan ook een opportuniteit voor mogelijke synergieën. ISVAG sloot een intentieovereenkomst af met Novus, Odebrecht en Compagnie Het Zoute om de haalbaarheid van een warmtenet richting nieuwe Bekaert-site te onderzoeken.

 

Aan VITO werd de opdracht toegewezen om niet alleen het potentieel van de nieuwe site, maar ook alle mogelijke bijkomende afnemers op het traject tussen ISVAG en Hemiksem, en in Hemiksem zelf, te onderzoeken. Het onderzoek focust hierbij niet enkel op mogelijke afnemers, maar ook op beschikbare bijkomende bronnen van restwarmte die op het net kunnen worden aangesloten. Het ziet er naar uit de volledige warmtevraag in de nabije regio rondom ISVAG, het beschikbare aanbod van 50 MW overstijgt. Koppeling met bijkomende duurzame warmtebronnen is dan ook iets dat ISVAG actief nastreeft.

Uit het onderzoek dat in het voorjaar van 2021 klaar zal zijn, moet blijken of dit nieuwe tracé een realistische business case oplevert, licht Erik De Schutter, verantwoordelijk voor Business development Energy Technology – Thermal Energy Systems bij VITO toe: “We deden eerder al onderzoek naar het inzetten van warmtenetten om beschikbare restwarmte nuttig te gebruiken. Hiervoor hebben we onder andere een inventaris van beschikbare warmtebronnen en afnemers uit de wijde omgeving opgesteld.”

Luc Bouckaert, burgemeester Hemiksem, verwelkomt het initiatief alvast met open armen: “Dit past volledig in de duurzaamheidsdoelstelingen van onze gemeente. Ook Hemiksem heeft het burgemeestersconvenant of de ‘Covenant of Mayors’ onderschreven, een initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt zich op een verlaging van de CO2-uitstoot, het verhogen van de klimaatbestendigheid en op duurzame en veilige energie voor iedereen. Als de nieuwe oven gebouwd kan worden en de restwarmte op lange termijn beschikbaar blijft, dan draagt deze samenwerking  op alle vlakken bij aan deze doelstellingen.”

 

ISVAG, Tom De Bruyckere, Tel. 0476 45 15 03

-