Emissiemetingen

Na de lange weg door het hele zuiveringssysteem voldoen de rookgassen aan de meest strikte normen en kunnen ze eindelijk de schouw in. De witte pluim die je uit onze schouw ziet opstijgen wordt eigenlijk gevormd door kleine druppels waterdamp. Een meetinstallatie, met speciale sondes voor elke oven, houdt nauwlettend de kwaliteit van de rookgassen in het oog. Ze worden hiertoe constant gecontroleerd op de aanwezigheid van een aantal stoffen:

  • CO: koolstofmonoxide
  • HCl: chloriden
  • NOx: stikstofoxiden
  • SO2: zwaveldioxide
  • Stof: totaal stofgehalte
  • CxHy: totaal organische gebonden koolstof
  • Dioxines

Ter bevestiging vullen erkende labo's onze meetresultaten geregeld aan met hun bevindingen. Uit een vergelijking met de Vlaamse en Europese normen blijkt dat de meetresultaten voor de ISVAG schouw een heel stuk onder de normen blijven. ISVAG behoort met deze resultaten tot de 5% schoonste verbrandingsovens van Europa.

Bekijk de film