Afval verbranden

  • ✓ Innovatieve technieken
  • ✓ Duurzame oplossingen
  • ✓ Hergebruiken van energie

Door afval te verbranden, is het mogelijk om kostbare energie te recupereren. De afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG is daarom speciaal ontworpen en geïnstalleerd om zoveel mogelijk energie op te vangen en deze met een alternator om te zetten naar elektriciteit. Bij afvalverbranding komen natuurlijk ook vele vervuilende gassen en stoffen vrij, die wij vrijwel direct in de afvaloven weten op te vangen. Door middel van filters weten we deze stoffen van de afvalverbranding uit de atmosfeer te houden en met behulp van emissiemetingen behouden we hierop het overzicht.

 

Afval verbranden om op duurzame wijze energie te ontginnen

De afvalinstallatie waarmee we het afval verbranden is een roosteroven. Via schuivende en kantelende roosters beweegt het restafval van boven naar beneden, terwijl het opbrandt in de afvaloven. Dit gebeurt bij een temperatuur van circa 950°C en duurt ongeveer drie kwartier. Er wordt hierbij geen enkele brandstof toegevoegd voor de afvalverbranding. Restafval is immers een brandstof op zich. De ISVAG-afvaloven in Antwerpen bestaat uit twee identieke ovenlijnen die elk ongeveer negen ton afval per uur kunnen verwerken, 24 uur per dag, het hele jaar door. Op die manier verwerken onze medewerkers ongeveer 125.000 à 135.000 ton per jaar in onze afvalverbrandingsinstallatie. Het volledige proces van afvalverbranding is computergestuurd en geautomatiseerd. Alle sturingen gebeuren vanuit de controlekamer, het hart van het bedrijf. Hier volgen de operatoren de werking van de afvalverbrandingsinstallatie op verschillende computerschermen.

De afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG in Antwerpen is uiteraard maar een eerste stap in onze missie op lange termijn. Als we de VN-klimaatdoelstellingen willen bereiken en uiteindelijk een circulaire, duurzame economie creëren die klimaatneutraal is, moeten we uitbreiden. Daarom dat we zicht hebben op een grotere energiecentrale met een afvaloven die 190.000 ton per jaar kan verbranden. Dit levert groene stroom en warmte aan voor een net van 40.000 gezinnen en bedrijven. Daarbij hoort ook een implementatie van carbon capture and storage, waarmee we onze koolstofdioxide-uitstoot ook aanzienlijk willen beperken. Door continu te innoveren en de meest recente ontwikkelingen in het werkveld te volgen via BW2E of het Belgian Waste-to-Energy netwerk, dragen wij graag ons steentje bij. Dat allemaal terwijl we de alsmaar groeiende berg huishoudelijk afval zo milieuvriendelijk mogelijk verbranden om energie te recupereren.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen