Emissiemetingen

  • ✓ Innovatieve technieken
  • ✓ Duurzame oplossingen
  • ✓ Hergebruiken van energie

Een goede balans tussen afval en milieu is belangrijk in een stad als Antwerpen. Bij ISVAG werken we hier graag aan mee. Op basis van innovatieve technieken en duurzame oplossingen weten wij afval te verwerken, waarmee wij  nieuwe en groene stroom produceren. Een enkele afvalzak met niet-recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval is voldoende om een gezin voor anderhalve dag van stroom te voorzien. De grote hoeveelheid afval die wij achterlaten, verwerken wij tot milieuvriendelijke stroom in onze energiecentrale te Antwerpen.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

De emissiemetingen in onze schouw

Vooraleer de rookgassen in onze schouw terechtkomen hebben ze een hele weg afgelegd door het zuiveringssysteem, waardoor ze zelfs aan de meest strikte normen voldoen. De witte pluim die je uit onze schouw ziet opstijgen wordt eigenlijk gevormd door kleine druppels waterdamp. Een meetinstallatie houdt continu de kwaliteit in het oog. De emissiemetingen controleren op de aanwezigheid van een aantal stoffen:

  • CO: koolstofmonoxide
  • HCl: chloriden
  • NOx: stikstofoxiden
  • SO2: zwaveldioxide
  • Stof: totaal stofgehalte
  • CxHy: totaal organische gebonden koolstof
  • Dioxines

Navolgen van milieunormen

Ter bevestiging vullen erkende laboratoria onze emissiemetingen geregeld aan met hun bevindingen. Uit een vergelijking met de Vlaamse en Europese normen blijkt dat de meetresultaten voor de ISVAG schouw een heel stuk onder de normen blijven. Onze energiecentrale scoort daarmee bij de 5%  schoonste verbrandingsovens van Europa. Op die manier weten we afvalverwerking op een milieuvriendelijke manier te volbrengen.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen