Onze werkwijze

De Isvag-fabriek is een complex gegeven. In 13 stappen verwerken we het restafval tot hernieuwbare energie. Loop even virtueel mee door onze fabriek en kom te weten wat er op elke stap van het proces gebeurt.

Na de verbranding blijft er onderaan de oven enkel nog as over. In volume is dit nog ongeveer 10 % van de oorspronkelijke hoeveelheid afval. De as gaat eerst door een waterbad om af te koelen en komt daarna via een triltafel in een aparte opslagbunker terecht. Maar eerst haalt een grote ronddraaiende bandmagneet er nog het ijzer uit, dat hergebruikt wordt in de staalindustrie. De overgebleven as wordt volledig hergebruikt in de wegenbouw.