Onze werkwijze

De Isvag-fabriek is een complex gegeven. In 13 stappen verwerken we het restafval tot hernieuwbare energie. Loop even virtueel mee door onze fabriek en kom te weten wat er op elke stap van het proces gebeurt.

Bij verbranding komen er naast warmte ook fijne stofdeeltjes vrij die in de rookgassen zitten. Deze stofdeeltjes noemen we vliegas, een stof waarin onder andere zware metalen zitten. Om te vermijden dat deze in de omgeving terecht komen, doen we aan rookgaszuivering.

De eerste stap van deze zuivering gebeurt in de elektrofilter. Hier worden de stofdeeltjes uit de rookgassen verwijderd door middel van een elektrisch veld.

In de elektrofilter zitten metalen platen waartussen elektrische draden gespannen zijn. Tussen deze platen wordt het stof elektrisch geladen. Door die elektrische lading wordt het stof naar de platen getrokken. Een klopsysteem laat de stofdeeltjes van de platen naar beneden vallen en onderaan worden ze opgevangen.
99% van het aanwezige stof wordt op deze manier reeds verwijderd. In de volgende stappen van de rookgaszuivering worden de resterende stofdeeltjes eruit gehaald.

Je kan de elektrofilter zien aan de buitenkant van onze installatie. Het zijn de grote blinkende dozen die naast de schouw staan opgesteld, één voor elke ovenlijn.